czynnościowy test co to znaczy
Co znaczy Test Czynnościowy. Czym jest jest poprawa położenia żuchwy względem szczęki skutkuje.

Czy pomocne?

Definicja Test Czynnościowy

Definicja z ang. Functional test, z niem. Funktionstest.

Co to znaczy: Nieujemny +
wykonanie poprzez pacjenta ruchu, którego celem jest poprawa położenia żuchwy względem szczęki skutkuje poprawę rysów twarzy i stosunków zgryzowych,pacjent może wykonać ruch,
tyłożuchwie czynnościowe - wysunięcie bródki,
przodożuchwie czynnościowe - cofnięcie bródki do kontaktu tet-a-tet,
przesunięcie czynnościowe - ustawienie bródki w linii pośrodkowej,
Niekorzystny -
wykonanie poprzez pacjenta ruchu, którego celem jest poprawa położenia żuchwy względem szczęki skutkuje pogorszenie rysów twarzy i stosunków zgryzowych,albo pacjent nie może wykonać ruchu,
tyłożuchwie morfologiczne /retrogenia/ - uszkodzenie stawu,wydłużenie dolnego odcinka twarzy ze zgryzem otwartym,
przodożuchwie morfologiczne /progenia/ - cofnięcie żuchwy nie daje żadnej poprawy,
laterogenia związana z niedorozwojem - nie ma możliwości ustawienia żuchwy w linii pośrodkowej,przy laterogenii z przerostem bródka wysuwa się,nasilony jest przodozgryz przy centralnym ułożeniu żuchwy,
Pośredni
pacjent wykonuje pożądany ruch lecz w sposób ograniczony i dochodzi lub do poprawy rysów twarzy lub stosunków zgryzowych,

Czym jest Test Czynnościowy znaczenie w Słownik na T .