herbsta testy co to znaczy
Co znaczy Testy Herbsta. Czym jest szczęka - skracanie od strony przedsionka, żuchwa - skracanie na.

Czy pomocne?

Definicja Testy Herbsta

Definicja z ang. tests Herbst, z niem. Tests Herbst.

Co to znaczy: jeżeli łyżka indywidualna spada przy ustach półotwartych:
szczęka - skracanie od strony przedsionka,
żuchwa - skracanie na całym pobrzeżu,
Szczęka x3
I - śpiew /szerokie otwarcie ust/ - obustronnie, od guza szczęki do drugiego zęba trzonowego />7/,napinanie mięśnia policzkowego,fałdu szkrzydłowo-żuchwowego,zbyt długa łyżka zachodząca na podniebienie miękkie,
II - gwizdanie /zwężenie ust/ - przedsionkowo, od kła do kła /3-3/ jedynie w miejscach przyczepów fałdów przysiecznych,
III - uśmiech /ruchy mimiczne/ - obustronnie, od drugiego zęba trzonowego do pierwszego zęba przedtrzonowego /4-7/,
Żuchwa x5
I - śpiew /szerokie otwarcie ust/ - obustronnie przedsionkowo, od trójkąta zatrzonowcowego do pierwszego zęba trzonowego />6/, napinanie mięśnia podniebienno-językowego, fałdu skrzydłowo-żuchwowego,
II - oblizywanie wargi górnej i dolnej - obustronnie językowo, od trójkątów zatrzonowcowych do pierwszych zębów trzonowych />6/, wyjątek stanowi III i IV typ j. ustnej wg Supplee,
III - dotykanie językiem policzków - językowo, od kła do drugiego zęba przedtrzonowego /3-5/, najlepiej je modyfikować na gotowej protezie,
IV - wysuwanie języka nad wargę górną - wędzidełko języka, pośrodkowo, najlepiej je modyfikować na gotowej protezie,
V - gwizdanie /zwężenie ust/ - przedsionkowo od kła do kła /3-3/, napinanie fałdów dodatkowych,
jeżeli łyżka indywidualna spada przy próbie jej wyważania naprzód i do góry:
tylna granica protezy jest niepoprawna,

Czym jest Testy Herbsta znaczenie w Słownik na T .