tomografia co to znaczy
Co znaczy Tomografia. Czym jest Wprowadzenie 1907 izometria Cieszyńskiego 1972 wprowadzenie.

Czy pomocne?

Definicja Tomografia

Definicja z ang. tomography, z niem. Tomographie.

Co to znaczy: Lista treści
1 Wprowadzenie
2 Zalety
3 Wady
4 Plan Leczenia
Wprowadzenie
1907 izometria Cieszyńskiego
1972 wprowadzenie tomografii komputerowej
wielorzędowość /rozdzielczość/ większa niż 16 używana jest jedynie w kardiologii,gdzie ważne jest obserwowanie fragmentów z dokładnością do 50ms,
najważniejsza jest szerokość kolimacji i grubość warstwy,odstęp rekonstrukcji >50%,
wyższe filtry 60f /ostrzejszy obraz lecz występują artefakty/ służące do obrazowania przekroju poprzecznego,
niższe filtry 30f /brak artefaktów lecz nieostry obraz/ służące do modelowania trójwymiarowego,
parametry używane poprzez UJ:
kolimacja 10x0,75mm,
grubość warstwy 0,75mm,
odstęp rekonstrukcji 50%,
Zalety
klasyczna rentgenodiagnostyka jest obrazowaniem cienia (rzut sumacyjny),wszystkie struktury znajdujące się na drodze promienia nakładają się na siebie a obraz jest uśredniony (struktura dużej gęstości->struktura małej gęstości=obraz średniej gęstości).
tomografia komputerowa dodaje trzeci wymiar bez nakładania się struktur na siebie przy użyciu techniki spiralnej dającej obraz helikoidy złożonej z plasterków,które mogą zostać przetworzone na schemat trójwymiarowy.
zapewniona jest ciągłość obrazowania w danej przestrzeni (brak artefaktów wywołanych robotą układu oddechowego albo pokarmowego).
rtg wychwytuje 4 grupy gęstości struktur /powietrze -1000;woda,tłuszcz 0;tkanki miękkie;kości +1000/,tomograf 2000 /+1000 - -1000. oko ludzkie wychwytuje 256 odcieni szarości.
następne pomiary dokonywane na różnych tomografach są powtarzalne.
nie występuje zjawisko paralaksy /zakrzywienie powodujące wydłużenie albo skrócenie obrazu/,wymiary w tomografii są rzeczywiste,
Wady
występowanie artefaktów /obraz trójwymiarowy powstający wokół wypełnień amalgamatowych jest zaburzony/,
promieniowanie pochłaniane w momencie prostego badania tomograficznego 2mS,kardiologicznego 25mS /średnia roczna europejczyka 2,7mS/ Silventy?
Plan Leczenia
wykluczenie przeciwwskazań,
badanie wskazań,
ocena podłoża kostnego: ilościowa /grubość wyrostka zębodołowego/ i jakościowa /struktura zbita/gąbczasta/,
wirtualne planowanie zabiegu,
sposób pośrednia:
zdjęcie pacjenta z indeksem zębowym /silikon oddzielający zęby/ i szablonem radiograficznym /proteza symulująca stosunki zgryzowe/,
skanowanie szablonu radiograficznego z punktami gutaperkowymi umożliwiającymi jego późniejsze dokładne umiejscowienie,
komputerowe nałożenie na siebie trójwymiarowego modelu pacjenta i szablonu radiograficznego,
planowanie wielkości poszczególnych przedmiotów implantów,kątów nachylenia i położenia,
rapid prototyping,wykonanie szablonu chirurgicznego z żywicy zawierającego tory do nawiercania,
sterylizacja szablonu chirurgicznego,
zamocowanie śrubami bocznymi do wyrostka i nawiercenie kości w jamie ustnej pacjenta,

Czym jest Tomografia znaczenie w Słownik na T .