tyłozgryz co to znaczy
Co znaczy Tyłozgryz. Czym jest Tyłozgryz Całkowity 4 Tyłozgryz Rzekomy 5 Tyłozgryz Czynnościowy 6.

Czy pomocne?

Definicja Tyłozgryz

Definicja z ang. Overshot, z niem. Rückbiss.

Co to znaczy: Lista treści
1 Wprowadzenie
2 Tyłozgryz Częściowy
3 Tyłozgryz Całkowity
4 Tyłozgryz Rzekomy
5 Tyłozgryz Czynnościowy
6 Tyłozgryz Morfologiczny
7 Wygląd Pacjenta
8 Cechy Kompensacji
9 Powody
10 Leczenie
10.1 Aparaty
10.2 Wyciągi
Wprowadzenie
distooclusio/wada dotylna/wada klasy II/postokluzja/dystookluzja
częstość występowania w Europie 17,3%-20,29%
poprawnie odległość między szczytem guzka policzkowego, mezjalnego pierwszego stałego trzonowca górnego a bruzdą policzkową mezjalną pierwszego stałego trzonowca dolnego powinna wynosić 0. w wadach klasy II odległość ta może wynosić 1/2 szerokości przedtrzonowca (3,5-4mm) /klasa guzkowa/, albo szerokość całego przedtrzonowca (7-8mm) /pełna klasa II/. wartość pomiaru w klasie II "-" a w klasie III "+".
Tyłozgryz Częściowy
/distocclusio partialis/ dotyczy zębów przednich dolnych, trzonowce są ustawione w I klasie Angle'a, kły w II klasie kłowej, siekacze są stłoczone a łuk zębowy dolny jest spłaszczony i ma kształt trapezu. jest wywołany najczęściej przechyleniem siekaczy dolnych albo niedorozwojem żuchwy na długość. nagryz pionowy jest pogłębiony a poziomy jest powiększony. siekacze górne mogą znajdować się w protruzji albo retruzji. warga dolna jest wywinięta, bruzda wargowo-bródkowa jest pogłębiona.
Tyłozgryz Całkowity
/distocclusio totalis/ dotyczy całego dolnego łuku zębowego, występuje II klasa Angle'a i II klasa kłowa. warga dolna jest wywinięta, górna zazwyczaj skrócona, bruzda wargowo-bródkowa jest pogłębiona.
Tyłozgryz Rzekomy
/pseudodistocclusio/ żuchwa jest rozwinięta
poprawnie, z kolei występuje nadmierny doprzedni przyrost szczęki. siekacze górne są wysunięte i/ albo wychylone. trzonowce są ustawione w I / albo II klasie Angle'a. warga górna jest wysunięta, hipotoniczna. Tyłozgryz Czynnościowy
żuchwa jest rozwinięta
poprawnie, z kolei jest ustawiona dotylnie. widoczne jest cofnięcie bródki i wargi dolnej. bruzda wargowo-bródkowa jest pogłębiona. II klasa Angle'a i II klasa kłowa. test czynnościowy jest nieujemny.
Tyłozgryz Morfologiczny
/retrogenia/ to jest wada kostna/gnatyczna, gdzie występuje niedorozwój żuchwy na długość, któremu czasami towarzyszy zgryz otwarty. regularnie występuje ptasi profil. występuje zaburzenie proporcji między trzonem a gałęzią żuchwy, kąt żuchwy jest zwiększony, bródka jest słabiej wykształcona. dolny odcinek twarzy ulega wydłużeniu, test czynnościowy jest niekorzystny.
Wygląd Pacjenta
II klasa Angle'a,
II klasa kłowa,
pogłębienie nagryzu pionowego /overbite/,
zwiększenie nagryzu poziomego /overjet/,
hipotonia wargi górnej /niestykanie wargi górnej i dolnej/,
kąt nosowo-wargowy rozwarty <102*,
warga dolna jest cofnięta i wywinięta,
pogłębiony rower wargowo-bródkowy,
cofnięta bródka,
ptasi profil,
zwiększony kąt SNA,
pomniejszony kąt SNB,

zwiększony kąt ANB / nieujemny/,
Witts >2mm // nieujemny/,
dysproporcja między przednią i tylnią wysokością twarzy Sgo/SMe,


pomniejszony kąt SnPg,
przewaga mięśni cofających żuchwę,
Cechy Kompensacji
przechylenie siekaczy górnych,
wychylenie siekaczy dolnych,
wydłużenie siekaczy dolnych razem z wyrostkiem,
Powody
niedorozwój i cofnięcie żuchwy /skrócenie dolnego odcinka twarzy/,
przerost i wysunięcie szczęki /długość twarzy bez zmian/,
pionowy przerost szczęki z rotacją dotylnią żuchwy /wydłużenie dolnego odcinka twarzy/,
zęby górne mogą się również wychylać gdy pacjent ssał palec i doszło do pogłębienia podniebienia prowadzącego do zwężenia szczęki.
Leczenie
dąrzenie do doprzedniej rozbudowy dolnego łuku z równoczesnym zahamowaniem doprzedniego wzrostu łuku górnego. regularnie w uzębieniu mlecznym konieczne jest szlifowanie kłów w celu poprawienia toru wysuwania żuchwy. używany jest aktywator Andresena,łuk wargowy górny.
dekompensacja wady:
wychylenie siekaczy górnych,
przechylenie siekaczy dolnych,
Aparaty
zdejmowane czynnościowe,
Wyciągi
między dolną i górną,

Czym jest Tyłozgryz znaczenie w Słownik na T .