ustnej jamy typy co to znaczy
Co znaczy Typy Jamy Ustnej. Czym jest kości,zachowania się tkanek miękkich, typ zaniku dla szczęki.

Czy pomocne?

Definicja Typy Jamy Ustnej

Definicja z ang. Types of Oral, z niem. Arten von Oral.

Co to znaczy: /wg Supplee/ pod względem stopnia zaniku,ukształtowania kości,zachowania się tkanek miękkich,
typ zaniku dla szczęki może być różny niż dla żuchwy,najtrudniejsze warunki dla utrzymania protez występują w typie II,
Lista treści
1 Typ I /j. ustna o podłożu idealnym/
2 Typ II ///j. ustna o podłożu zanikłym twardym/
3 Typ III /////j. ustna o podłożu zanikłym miękkim/
4 Typ IV ///////j. ustna o podłożu zanikłym rozwięzłym/
Typ I /////////j. ustna o podłożu idealnym/
wyrostki zębodołowe dobrze ukształtowane,
sklepienie podniebienia jest wysokie,wał podniebienny nie jest uwypuklony,
błona śluzowa podłoża jest twarda,zbita,nieprzesuwalna,nie poddająca się uciskowi,
przyczepy mięśni i więzadła są umieszczone daleko od grzbietu wyrostka zębodołowego,
Typ II ///////////j. ustna o podłożu zanikłym twardym/
wyrostki zębodołowe zanikłe w sporym stopniu,
sklepienie podniebienia jest niezbyt wysokie,
w szczęce wyróżniony wał podniebienny,w żuchwie linia skośna wewnętrzna,
przyczepy mięśni i więzadła są umieszczone blisko grzbietu wyrostka zębodołowego,
Typ III /////////////j. ustna o podłożu zanikłym miękkim/
wyrostki zębodołowe zanikłe w średnim albo sporym stopniu,
sklepienie podniebienia jest mniej albo bardziej wysokie,
poszczególne odcinki błony śluzowej wykazują różną podatność na ucisk,
Typ IV ///////////////j. ustna o podłożu zanikłym rozwięzłym/
wyrostki zębodołowe zanikłe w sporym stopniu,pokryte cienką błoną śluzową o dużej przesuwalności względem podłoża i podatną na ucisk,
guzy szczęki pokryte wybujałą błoną śluzową,
błona śluzowa przedsionka przechodzi na tej samej wysokości w błonę śluzową dna j. ustnej,
grzbiet wyrostka jest ruchomy i przesuwalny /grzebień koguci/,

Czym jest Typy Jamy Ustnej znaczenie w Słownik na T .