chłonne węzły co to znaczy
Co znaczy Węzły Chłonne. Czym jest Podbródkowe 3 Węzły Chłonne Przyżuchwowe 4 Węzły Chłonne Szyjne.

Czy pomocne?

Definicja Węzły Chłonne

Definicja z ang. Lymph nodes, z niem. Lymphknoten.

Co to znaczy: Lista treści
1 Węzły Chłonne Podżuchwowe
2 Węzły Chłonne Podbródkowe
3 Węzły Chłonne Przyżuchwowe
4 Węzły Chłonne Szyjne
5 Węzły Chłonne Uszne
6 Węzły Chłonne Przyusznicze
7 Węzły Chłonne Podoczodołowe
8 Węzły Chłonne Językowe
9 Węzły Chłonne Zagardłowe
10 Węzły Chłonne Przytchawicze
Węzły Chłonne Podżuchwowe
przednie (A) /nodi lymphatici submandibulares anterior/- znajdują się w kącie utworzonym poprzez środkowy brzeg mięśnia dwubrzuścowego i dolny brzeg żuchwy,
warga górna,skrzydełka nosa,zęby sieczne,kły,przedtrzonowe,pierwszy górny ząb trzonowy,
kły,zęby przedtrzonowe dolne
środkowe (B) /nodi lymphatici submandibulares medii/- znajdują się po wewnętrznej stronie brzegu żuchwy w rejonie przyczepu mięśnia żwacza i przejścia tętnicy szczękowej zewnętrznej z szyi na twarz,
policzki,okolica podoczodołowa,1,2,3 ząb trzonowy górny,1,2 ząb trzonowy dolny.
tylnie (C) /nodi lymphatici submandibulares posterior/- znajdują się po wewnętrznej stronie kąta żuchwy,
3 zęby trzonowe górne,2,3 ząb trzonowy dolny,ustna część gardła i migdałków.
węzły chłonne podbródkowe (nodi lymphatici submentales),po bokach mięśnia bródkowo-gnykowego,
(zbierają chłonkę z wargi dolnej, bródki, siekaczy dolnych),
węzły chłonne podżuchwowe (nodi lymphatici submandibulares),
przednie (A) - w kącie między środkowym brzegiem mięśnia dwubrzuścowego i dolnym brzegiem żuchwy,
(zbierają chłonkę z wargi górnej, skrzydełek nosa, siekaczy, kłów, przedtrzonowców i pierwszego trzonowca górnego, kłów i przedtrzonowców dolnych),
środkowe (B) - po wewnętrznej stronie brzegu żuchwy w rejonie przyczepu mięśnia żwacza i przejścia tętnicy szczękowej zewnętrznej z szyi na twarz,
(zbierają chłonkę z policzka, trzonowców górnych, pierwszego i drugiego trzonowca dolnego),
tylnie (C) - po wewnętrznej stronie kąta żuchwy,
(zbierają chłonkę z trzecich trzonowców górnych, drugich i trzecich trzonowców dolnych, migdałków, gardła),
Węzły Chłonne Podbródkowe
warga dolna,bródka,zęby sieczne dolne,koniec języka,
I para górna /nodi lymphatici submentales superiores/ - znajduje się z przodu i po obu stronach mięśnia bródkowo-gnykowego,
II para dolna /nodi lymphatici submentales inferiores/ - znajduje się z tyłu i po obu stronach mięśnia bródkowo-gnykowego,
węzły chłonne podbródkowe i podżuchwowe->węzły chłonne szyjne powierzchowne i głębokie->pień limfatyczny szyjny i podobojczykowy->po stronie prawej:przewód chłonny prawy (ductus lymphaticus dexter),po stronie lewej:przewód piersiowy (ductus thoriacicus)->układ żylny.
Węzły Chłonne Przyżuchwowe
/nodi lymphatici paramandibulares/ znajdują się wewnątrz torebki otaczającej śliniankę podżuchwową,zbierają limfę z samej ślinianki,języka i warg,
Węzły Chłonne Szyjne
powierzchowne /nodi lymphatici cervicales superficiales/-znajdują się w kącie między mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym a brzegiem żuchwy,zbierają limfę z ucha i powierzchni skóry,chłonka spływa do węzłów chłonnych szyjnych głębokich,
głębokie /nodi lymphatici cervicales profundi/-ułożone są w kształcie łańcuszka wzdłuż żyły szyjnej wewnętrznej,wyróżniamy górne /superiores/ i dolne /inferiores/,
Węzły Chłonne Uszne
przednie /nodi lymphatici auriculares anteriores/-limfa spływa do węzłów chłonnych przyuszniczych,
dolne /nodi lymphatici auriculares inferiores/-limfa spływa do węzłów chłonnych przyuszniczych,
tylnie /nodi lymphatici retroauriculares/-limfa spływa do węzłów chłonnych szyjnych głębokich górnych,
zbierają limfę z okolic ucha,
Węzły Chłonne Przyusznicze
powierzchowne /nodi lymphatici parotidei superficialis/-zbierają limfę z okolicy czoła,przedniej części małżowiny usznej,
głębokie /nodi lymphatici parotidei profundi/-zbierają limfę ze ślinianki przyusznej,nosowej części nosa,gardła,podniebienia,trąbki słuchowej,ucha środkowego,przewodu słuchowego zewnętrznego,
limfa spływa poprzez węzeł podprzyuszniczy do węzłów chłonnych szyjnych i tylniej grupy węzłów chłonnych podżuchwowych,
Węzły Chłonne Podoczodołowe
/nodi lymphatici infraorbitales/-występują rzadko i znajdują się w kącie przyśrodkowym oczodołu,
Węzły Chłonne Policzkowe:
/nodi lymphatici buccales/-znajdują się w rejonie brzegu żuchwy, między tętnicą a żyłą twarzową,
Węzły Chłonne Nadżuchwowe:
/nodi lymphatici supramandibulares/,
Węzły Chłonne Językowe
/nodi lymphatici linguales/ znajduje się na bocznej powierzchni mięśnia gnykowo-językowego,
Węzły Chłonne Zagardłowe
/nodi lymphatici retropharyngei/ znajdują się na tylniej ścianie gardła na wysokości kręgu szczytowego,wyróżniamy boczne /laterales/ i przyśrodkowe /mediales/,zbierają limfę z z jamy nosowej,zatok przynosowych,podniebienia,gardła,jamy bębenkowej,trąbki słuchowej,
Węzły Chłonne Przytchawicze
/nodi lymphatici paratracheales/ znajdują się , między tchawicą a przełykiem,zbierają limfę z górnej części gardła,przełyku,tarczycy,
U zdrowego człowieka węzły chłonne są niewyczuwalne i niebolesne na ucisk. W stanach patologicznych zmienia się ich rozmiar, spoistość i stopień bolesności.
a)zapalenia ostre - miękkie, bolesne, nieprzesuwalne w stosunku do podłoża, przesuwalne w stosunku do skóry,
b)zapalenia przewlekłe - twarde, niebolesne, przesuwalne w stosunku do podłoża, nie zawsze przesuwalne w stosunku do skóry,powiększone,
kiła - zbite,zwarte,niebolesne grona,
gruźlica - bolesne paciorki,
Jeśli zapalenie obejmuje również tkanki okoliczne węzła, mówi się o zapaleniu tkanki otaczającej węzeł (perilymphadenitis).

Czym jest Węzły Chłonne znaczenie w Słownik na W .