szklane włókna co to znaczy
Co znaczy Włókna Szklane. Czym jest Odbudowa Mostu Artykuł podobnie jak wysokie wieżowce budowane.

Czy pomocne?

Definicja Włókna Szklane

Definicja z ang. Glass fiber, z niem. Glasfaser.

Co to znaczy: Lista treści
1 Artykuł
2 Budowa
3 Rodzaje
4 Wykorzystanie
5 Odbudowa Mostu
Artykuł
podobnie jak wysokie wieżowce budowane są z materiałów elastycznych umożliwiających odchylanie się konstrukcji pod wpływem wiatru, podobnie włókna szklane umożliwiają sprężyste wpływ na zębinę w czasie działania sił żucia. wytrzymałość na zgniatanie wkładów FibreKor przedsiębiorstwa Pentron Clinical Technologies LLC wynosi 1577 MPa. w czasie cementowania wkładów z włókna szklanego należy stosować cementy dualne wiążące pod wpływem światła i bez jego dostępu /Cement-It/. wybrane wkłady należy wcześniej poddać silanizacji. odbudowa zębiny koronowej może być wykonana dowolnym kompozytem, jednak pomocny może okazać się materiał kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym /Build-It/. Budowa
wymieszanie i stopienie składników na masę szklaną /1400-1500°C/:
tlenek krzemu SiO2,
bonusy: węglan sodu Na2CO3, węglan wapnia CaCO3,
topniki: tlenki boru B2O3, tlenek ołowiu PbO,
barwniki: kadm, mangan,
przeciskanie masy poprzez otwory o bardzo małej średnicy,
bardzo szybkie ochłodzenie by nie doszło do pełnej krystalizacji krzemionki lecz w strukturze pozostało jak najwięcej etapy amorficznej,
Rodzaje
szklane,
karbonizowane,
kwarcowe,
aramidowe,
polietylenowe,
zylonowe /poliuretan/,
Wykorzystanie
w zależności od średnicy i składu włókno szklane używane jest do produkcji światłowodów albo w połączeniu z żywicami poliestrowymi albo epoksydowymi tworzy lekki, wytrzymały i odporny materiał konstrukcyjny powszechnie stosowany w wielu gałęziach przemysłu (lotnictwie, przemyśle samochodowym, budownictwie), medycynie i stomatologii.
mosty adhezyjne i mosty osadzone w ubytkach,
szynowanie periodontologiczne,
sklejanie odłamanych protez,
wkłady koronowo-korzeniowe,
laboratoryjnie wykonane mosty,
retainery ortodontyczne,
sposobność natychmiastowego uzupełnienia brakującego zęba zaraz po jego ekstrakcji przez wykonanie mostu kompozytowego z wolnej ręki, korony akrylowej albo korony z utraconego zęba,
Kompozyty wzmacniane włóknami szklanymi (Fiber Reinforced composit-FRC)
Właściwości FRC zależą od:
rodzaju i jakości włókien,
stopnia impregnacji żywicami,
preimpregnowana kombinacja żywic i polimerów /polimer-monomer gel/ zapobiega strzępieniu się włókien, znacznie powiększa wytrzymałość mechaniczną, poprawia adhezję materiału po polimeryzacji, pozwala zastosować większą liczbę włókien.
orientacji włókien,
jednokierunkowe,pocięte,siatka,siatka splotów,
siła wiązania z kompozytami i akrylami została zwiększona poprzez zewnętrzną warstwę PMMA i IPN /Interpenetrating Polymer Network/Wnikająca Sieć Polimerowa/
moduł elastyczności w najwyższym stopniu zbliżony do zębiny,więc ryzyko złamania wkładu jest bardzo małe,
adhezja bakterii do włókna szklanego jest podobna do materiału kompozytowego,
odporność na pękanie jest większa niż wkładów tytanowych albo cyrkoniowych,
neutralny kolor nie powodujący przebarwień,
tworzenie połączeń z większością kompozytów,
budowa pasma włókien everStick 1.5:
4000 włókien szklanych preimpregnowanych polimerem PMMA (polimetakrylan metylu) i monomerem bis-GMA,
każde pasmo włókien jest otoczone dodatkową warstwą PMMA /większa elastyczność i adhezja do kompozytów/,
Odbudowa Mostu
pomiar odległości gumkami Widget albo Wedjet /przekroczenie połowy szerokości zębów filarowych/,
odcięcie włókna z silikonowej obudowie /rękawiczki bezpudrowe/,
spłaszczenie końców włókna przylegających do powierzchni zęba,
wytrawienie powierzchni,nałożenie bondu i kompozytu flow,
naświetlenie z jednoczesnym dociskaniem włókna silikonem /wstępne umocowanie 2sek/,
włókno nie może dotykać błony śluzowej /koferdam+metalowy pasek+masa silikonowa light/,
włókno nie może zajmować przestrzeni stycznych gdyż przy końcowym opracowywaniu konieczne byłoby przecięcie włókien leżących przydziąsłowo,
dołożenie następnych włókien poziomo,pionowo albo z wewnątrz na zewnątrz /dociskając je do siebie/,
ostateczne utwardzenie i sprawdzenie okluzji,
odbudowa zęba,
w odcinku bocznym włókna kształtuje się w łuk skierowany dodziąsłowo a zębach przednich jak najbliżej brzegu siecznego.

Czym jest Włókna Szklane znaczenie w Słownik na W .