wapnia wodorotlenek co to znaczy
Co znaczy Wodorotlenek Wapnia. Czym jest wpływa na enzymatyczny przebieg mineralizacji. działanie.

Czy pomocne?

Definicja Wodorotlenek Wapnia

Definicja z ang. Calcium hydroxide, z niem. Calciumhydroxid.

Co to znaczy: działając silnie alkalizująco pobudza fosfotazy zasadowe i wpływa na enzymatyczny przebieg mineralizacji.
działanie bakteriobójcze /wyjaławia powierzchowne warstwy miazgi/,
działanie alkalizujące /łagodzi odczyn zapalny/,
działanie pobudzające odontoblasty do wytwarzania zębiny wtórnej,
w kontakcie z miazgą powstają trzy warstwy martwicy:
zewnętrzna - /kontaktowa/ powstaje poprzez ucisk materiału i warstwy środkowej,
środkowa - /obrzękowa/ wywołana napływem jonów OH- i powstaniem martwicy rozpływnej,
wewnętrzna - /skrzepowa/ powstaje w efekcie działania przedostającej się niewielkiej ilości jonów OH- niezneutralizowanych,
martwica skrzepowa powstaje po 1 godzinie a linia demarkacyjna po 3 godzinach,
OH- obniżają ciśnienie tlenu i przyrost pH w zmienionych zapalnie tkankach,
Ca2+ pobudzają fosfotazę zasadową do wytwarzania zębiny wtórnej i wpływają na miejscowe reakcje immunologiczne,
proszek:wodorotlenek wapnia Ca(OH)2,
płyn:0,9% NaCl,
uwalniają jony OH- alkalizujące środowisko.im wyższe pH, tym szybciej dochodzi do wytworzenia zębiny,
a)twardniejące /pasty/ uwalniają jony OH- z opóźnieniem i z przerwami,
-jako podkład pośredni,
-wypełnienie kanałów korzeniowych,
-
b)nietwardniejące /mleczka/ walniają jony OH- od razu i bez końca,
-jako podkład bezpośredni,
-jako podkład pośredni,???
-przy amputacji miazgi,
-przy złamaniu korony,
pokrycie dna opracowanego ubytku nietwardniejącym preparatem Ca(OH)2 w razie pozostania jedynie cienkiej warstwy zdrowej zębiny,prześwitywania różowej miazgi albo podejrzenia niewielkiego obnażenia,skutkuje pobudzenie miazgi do wytworzenia zębiny wtórnej.
Biopulp,Contrasil,Calcicur,Calasept,Calcidor
Calcicur
Gotowy preparat na bazie wodorotlenku wapnia stosowany do bezpośredniego i pośredniego pokrycia miazgi dzięki właściwościom odontotropowym. Może być wykorzysty¬wany w różnych fazach leczenia endodontycznego. Prze¬znaczony również do tymczasowego wypełniania kanałów zębów stałych z nieukończonym rozwojem korzeni. Cal-cicur zawiera 45% wodorotlenku wapnia (ph - 12). Łatwy w aplikacji dzięki strzykawce z wymiennymi końcówkami. widoczny w rtg.
Dycal
Materiał podkładowy dla leczenia i ochrony miazgi na bazie wodorotlenku wapnia. poprzez ponad 30 lat jest uży¬wany poprzez lekarzy stomatologów na całym świecie. Jest popularny w formie pasty, w dwóch kolorach: zębinowym i białym. Aktualnie są dostępne nowe laminowane tubki, które ułatwiają wyciskanie materiału.
Life
Twardowiążący materiał na bazie wodorotlenku wapnia do bezpośredniego i pośredniego pokrycia miazgi i podściela¬nia wszystkich materiałów do wypełnień, także amalga¬matów. Posiada on długi czas plastyczności , co pozwala na wielokrotne zakładanie jednej porcji zmieszanego materia¬łu. W ubytku wiąże szybko tworząc twardą warstwę.
Calcipulpe
Pasta z wodorotlenkiem wapnia. Wskazania: pośrednie przykrycie miazgi, przykrycie po am¬putacji miazgi, ochrona zębiny, ochrona miazgi w zębach oszlifowanych przed założeniem korony. Wodorotlenek wapnia w kontakcie z żywą miazgą pomaga w tworzeniu się wtórnej zębiny. Neutralizuje chemiczne działanie kwa¬sów i w ten sposób chroni miazgę przed ich negatywnym działaniem.
Nietwardniejące
Wykorzystanie:
pokrycie bezpośrednie miazgi
pokrycie pośrednie miazgi
zapalenia miazgi Io (odwracalne)
pokrycie żywego zęba po oszlifowaniu
Skład:
• PROSZEK – wodorotkenek wapnia Ca(OH)2
• PŁYN – woda destylowana
• albo
– fizjologiczny roztwór soli 0,9% NaCl
Właściwości
• silnie zasadowe pH, około12, powodujące w kontakcie z tkanką jałową martwicę, która ulega likwidacji poprzez komórki żerne
• działanie odontotropowe, pobudzające komórki tkanki łącznej do przekształcania się w odontoblasty a odontoblasty do produkcji zębiny reparacyjnej • pobudzanie aktywności fosfatazy zasadowej, odpowiedzialnej za odbudowę kości
• mocne działanie bakteriobójcze i osuszające Przykłady
• Biopulp (CHEMA Rzeszów)
• Calcipulpe (Septodont)
• Calcicur (Voco)
• Calasept ( )
Twardniejące


Wykorzystanie
• pokrycie pośrednie miazgi
• pokrycie bezpośrednie miazgi
Skład
wodorotlenek wapnia i płynne alkilowe salicylany,
dwie pasty zarabiane w równych proporcjach:
pasta zasadowa pasta kwaśna
• 51% wodorotlenek wapnia
• 9.3% wodorotlenek cynku
• 0,3% stearynian cynku
• w N-etylo tolueno sulfonamidzie • 14% tlenek tytanu
• 31% siarczan wapnia
• 15 % wolframian wapnia
• w estrze 1-metylo trzymetyleno disalicylano butano 1-3 diolu
Wiązanie
• Reakcja kwasowo-zasadowa między wodorotlenkiem wapnia a fenolowymi grupami alkilosalicylanów
• strukturę cementu tworzy chelat - amorficzny kompleks disalicylanów wypełniony nieprzereagowanym wodorotlenkiem wapnia i innymi wypełniaczami nieorganicznymi
Właściwości
• pH ok. 11, silnie zasadowe
• cement słaby i kruchy, po 24h odporność na zgniatanie 11 do 14 MPa • czas wiązania 3,5 do 8 min
• ciągłe uwalnianie jonów wapniowych i wodorotlenkowych i salicylanów
• rozkład hydrolityczny ,skutkuje nieszczelność brzeżną, może prowadzić do całkowitego rozpuszczenia
Czas wiązania
– od momentu rozpoczęcia mieszania materiału do momentu zakończenia wiązania (stwardnienia)
Czas pracy
– od momentu rozpoczęcia mieszania materiału do momentu utraty poprzez materiał właściwości, pozwalających na poprawne umieszczenie go w ubytku (powiększenie lepkości, utrata połysku)
Przykłady
• Dycal (DE TREY)
• Life (KERR)
• Alkaliner (ESPE)
• Septocalcine (SEPTODONT)
bezpośrednie pokrycie miazgi nietwardniejącym preparatem wodorotlenku wapnia ,skutkuje stworzenie martwicy skrzepowej, po kilku tygodniach tworzy się nieregularna warstwa włóknistej zębiny i zębina kanalikowa.
twardniejący wodorotlenek wapnia,
dycal,
kerr life,
alca liner,
calcimol,
calcipulpe,
nietwardniejący wodorotlenek wapnia,
biopulp,
calcicur,
calxyl,
pulpdent,
reogan,
contrasil,
hypocal,
calasept,
calcidor,
opatrunek z wodorotlenku wapnia w kanale zapobiega zaostrzeniom w razie przewlekłych zapaleń,
umiejętność do zmniejszania bólu przypisuje się właściwościom bakteriobójczym i neutralizowaniu produktów przemiany materii bakterii,naukowcy przypisują
umiejętność do rozpuszczania martwych tkanek i działanie przeciwbakteryjne wodorotlenku wapnia wysokiemu pH,wykorzystywanie wodorotlenku wapnia jako opatrunku w kanale pomiędzy wizytami jest rekomendowane szczególnie przy długich przerwach pomiędzy wizytami w razie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych

Czym jest Wodorotlenek Wapnia znaczenie w Słownik na W .