nieregularności wskaźnik co to znaczy
Co znaczy Wskaźnik Nieregularności. Czym jest przednio-tylnich położenia punktu stycznego na.

Czy pomocne?

Definicja Wskaźnik Nieregularności

Definicja z ang. indicator irregularities, z niem. Indikator Unregelmäßigkeiten.

Co to znaczy: Irregularity Index wg Little'a to jest suma odchyleń przednio-tylnich położenia punktu stycznego na ścianach bocznych siekaczy i ścianie mezjalnej kła. wartość pomiaru jest miarą nasilenia nieregularności.
odległość od punktu kontaktu każdego zęba do punktu, gdzie ząb powinien kontaktować się z zębem sąsiednim.

Czym jest Wskaźnik Nieregularności znaczenie w Słownik na W .