wycki co to znaczy
Co znaczy Wyciski. Czym jest Wybiórczo-Odciążający 3 Rozprzestrzeniający 4 Zgryzowy 5 Masy.

Czy pomocne?

Definicja Wyciski

Definicja z ang. impressions, z niem. Eindrücke.

Co to znaczy: Lista treści
1 Pojęcie
1.1 Anatomiczny
1.2 Czynnościowy
2 Wybiórczo-Odciążający
3 Rozprzestrzeniający
4 Zgryzowy
5 Masy Wyciskowe
Pojęcie
negatyw pola protetycznego będący odwzorowaniem sytuacji panującej w jamie ustnej pacjenta,
Anatomiczny
odtwarzający jamę ustną w momencie spoczynku i przypadkowy stan tkanek miękkich, na jego podstawie wykonuje się gipsowy schemat diagnostyczny, a do jego pobrania wykorzystuje się łyżki standardowe i masy alginatowe, elastomery, gips, masy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe, wyciski anatomiczne nie odtwarzają granicy przyszłej protezy ani kształtu jej pobrzeża, przy znacznej różnicy w podatności tkanek na ucisk stosuje się masy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe albo silikonowe light body,
Zasięg
górna łyżka musi objąć guzy szczęki i wyrostek haczykowaty,
dolna łyżka musi objąć tylną granicę trójkąta zatrzonowcowego, przed pobraniem wycisku pacjent powinien przepłukać jamę ustną w celu usunięcia warstwy śluzu,
u pacjentów z wyraźnie zaznaczonymi guzami szczęki albo kolbowatymi wyrostkami, masę zakłada się najpierw w te okolice palcem, a następnie wykonuje wycisk,
wycisk szczęki powinien pokazywać zasięg przedsionka w rejonie warg i policzków, wędzidełko wargi górnej, grzbiet wyrostka zębodołowego aż do guza szczęki, szew podniebienny, fałdy podniebienne, brodawka przysieczna,
wycisk żuchwy powinien pokazywać zasięg przedsionka w rejonie warg i policzków, wędzidełko wargi dolnej, grzbiet wyrostka zębodołowego aż do guza żuchwy, przestrzeń pozażuchwowa, mięsień żuchwowo-gnykowy,
Wykonanie
pobierając wycisk anatomiczny pod protezę całkowitą należy wybrać łyżki do bezzębia, nakleić plastry zwiększające przyczepność, przygtować masę, po pobraniu i przepłukaniu wycisku zaznaczyć linię A-H ołówkiem kopiowym albo zaznaczyć ją przed pobraniem wycisku w jamie ustnej pacjenta, poprzez co zostanie dokładnie odbita, należy również zaznaczyć miejsca odciążeń, następnie zamknąć w szczelnym woreczku z wilgotną ligniną,
Czynnościowy
odtwarzający sytuację w jamie ustnej w momencie pracy /żucie,mowa,połykanie,śmiech/,wykonuje się je na łyżkach indywidualnych,wykorzystuje się elastomery albo masy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe,
powinien zapewniać retencję,stabilizację,utrzymanie protezy na podłożu,estetykę warg,umożliwiać zachowanie zdrowych tkanek j. ustnej,
Rodzaje
jednowarstwowy,
dwuwarstwowy,
jednofazowy,
dwufazowy, łyżkowy,
bezłyżkowy /oparty na metalowym drucie przy zaniku podłoża protetycznego żuchwy/, uciskowy,
bezuciskowy,
wybiórczo-uciskowy/odciążający /przy dużej różnicy podatności błony śluzowej/, mukostatyczny /obejmujący region pokryty tylko nieruchomą błoną śluzową/,
mukodynamiczny /rozprzestrzeniający,ekstensyjny,obejmujący region pokryty również ruchomą błoną śluzową,przy sporym zaniku podłoża protetycznego,szczególnie w żuchwie/,
czynny /testy Herbsta wykonuje pacjent/,
bierny /testy Herbsta wykonuje doktor/, dopełniający /przy spadającej protezie/, Szczęka:
wędzidełko wargi górnej,zarys przedsionka,wyrostek zębodołowy,guzy szczęki,granica podniebienia twardego i miękkiego,dołeczki podniebienne,szew podniebienny,fałdy podniebienne,brodawka przysieczna,
Żuchwa:
wędzidełko wargi dolnej,zarys przedsionka,wyrostek zębodołowy,wędzidełko języka,
Wykonanie
polecenie przepłukania pacjentowi j. ustnej,
znieczulenie powierzchowne w razie znacznego odruchu wymiotnego,
przedstawienie pacjentowi rodzajów ruchów jakie powinien wykonywać,
ustawienie oparcia fotela i głowy pacjenta w płaszczyźnie pionowej,
przygotowanie masy wyciskowej,
równomierne nałożenie cienkiej warstwy na łyżkę indywidualną,
dokładne ułożenie łyżki bez przemieszczania i lekkie dociśnięcie,
wykonywanie poprzez pacjenta testów Herbsta,
wyjęcie, sprawdzenie, odciążenia,korekty,następna warstwa,
wyjęcie, sprawdzenie, przepłukanie wycisku,
wykonanie uszczelnienia pierwotnego,
Wybiórczo-Odciążający
przy znaczych różnicach w podatności na ucisk,przy wrażliwych miejscach na ucisk:
szczęka: wyrośla kostne,grzebień koguci,brodawka sieczna,wał podniebienny,otwory podniebienne
żuchwa:bolesna kresa żuchwowo-gnykowa,guzek żuchwowy,wyrośla kostne,otwory bródkowe
łyżkę indywidualną należy sperforować w miejscu odciążenia,by w czasie wykonywania wycisku,nadmiar masy wychodził przed otwór,
Rozprzestrzeniający
/ekstensyjny/ wykonywany jest przy trudnych warunkach tylko w żuchwie,przy znaczym zaniku wyrostka zębodołowego,wycisk zwiększa się o region tkanek ruchomych,gdzie napięcie jest nieduże:
przednia część przedsionka z wycięciem na wędzidełka,
dokolica kieszonek policzkowych,
okolica guzka żuchwowego,
okolica podjęzykowa,
Zgryzowy
/przy ustach zamkniętych/ może być wykonany u każdego pacjenta,dokładniej odbijają się tkanki otaczające i tkanki w części tylnej,mogą być wykonywane na kroku przymiarki protezy z zębami,liczba wizyt jest skrócona z 3 do 2,przyleganie i przyssanie czynnościowe są lepsze,uciskanie podłoża protetycznego jest równomierne /eliminacja ręki lekarza/,mniejsza liczba potrzebnych korekt,szybka adaptacja do protez,
I wizyta: pobranie wycisku i określenie wysokości zwarcia,
II wizyta: określenie zwarcia centralnego i wykonanie wycisku czynnościowego
Testy: szerokie otwarcie ust,okrężne ruchy języka,zwilżanie warg,cmokanie,rozciągnięcie warg /śmiech/,ruchy żuchwy na boki i naprzód,zwarcie zębów bez ucisku,połykanie z wodą,liczenie dla odciągnięcia uwagi,
Wyciski:
nie wykonuje się wycisków jeżeli pacjent posiada resztki korzeni zębów,przetoki,zapalenie przyzębia,opryszczkę /HSV/,katar,zapalenie gardła,
pytanie o odruch wymiotny,czy miał pobierane wyciski i jak je znosił,
jeżeli pacjent ma rozszczep należy na rozsunięty szczep założyć gazę,
łyżka metalowa przy wysokim wyrostku zębodołowym,
metalowa perforowana przy aparatach stałych,
plastikowa perforowana obejmuje również podłoże,
wycisk górny powinien obejmować guzowatość szczęki,a wycisk dolny trójkąt zatrzonowcowy.w obu sytuacjach powinny zostać odbite powierzchnie dystalne ostatnich zębów bocznych,
dolny wycisk powinien być pobierany jako pierwszy,język wysunięty naprzód i do góry,głowa pochylona do dołu,
w celu zdjęcia wycisku należy palcem wskazującym odchylić łyżkę w rejonie trójkąta zatrzonowcowego ,,by pod powierzchnię masy dostało się powietrze,
środek łyżki wyciskowej powinien się znajdować w środku linii pośrodkowej,
pochylona łyżka obejmuje ostatnie zęby a następnie podobnie do zatrzasku,domyka się łyżką zęby przednie,równocześnie prosząc pacjenta o pochylenie głowy naprzód,
oddychanie poprzez nos,
pochylenie głowy,
rozluźnienie mięśni,
odwrócenie uwagi /podniesienie nóg/,
kęsek zwarciowy z wosku umożliwiające późniejsze,poprawne przestrzenne ułożenie modeli,
sprawdzenie metody zagryzania zębów poprzez pacjenta /przełykając z utrzymaniem języka na podniebieniu/,
odcięcie 1/3 płytki wosku,
rozgrzanie nad płomieniem aż do wyginania się wosku,
uformowanie na kształt łuku,
zagryzienie kęska poprzez pacjenta,
odcięcie wzdłuż szczytów guzków,
umieszczenie wycisków,kęska zwarciowego i mokrej ligniny w foliowym woreczku /ograniczenie pomniejszenia objętości/,
uszczelnienie pobrzeża łyżki indywidualnej /masa putty/,założenie cienkiego wałeczka masy na suchą łyżkę,
polecenie pacjentowi wykonywania testów Herbsta /łyżka musi być cały czas równomiernie dociśnięta do podłoża jednym palcem na podniebieniu albo dwoma na wyrostkach/,
nałożenie masy na całą łyżkę /masa light/,
polecenie pacjentowi wykonywania testów Herbsta /łyżka musi być cały czas równomiernie dociśnięta do podłoża jednym palcem na podniebieniu albo dwoma na wyrostkach/,
gotowa proteza będzie trzymała się tak jak łyżka indywidualna na tym etapie,

jeżeli poprzez wycisk prześwituje łyżka,należy ją pogłębić i dołożyć materiał,
na brzegach łyżki można wykonać nacięcia w celu lepszego umocowania masy,
przy kolbowatym wyrostku pobrzeże musi być dostatecznie grube, ,,,by później można było wybrać akryl nie tracąc przy tym szczelności,
Masy Wyciskowe
gipsowe,
alginatowe /wymagają łyżki perforowanej oklejonej plastrem/,
silikonowe A /wycisk musi być odlany do 7 dni/,
silikonowe C /katalizatory płynne,żelowe,pasty/,
polimerowe /bardzo precyzyjne/,
Wymogi Mas Wyciskowych:
mały kąt kontaktu,
spora zwilżalność,
nieszkodliwość dla tkanek j. ustnej,
łatwość zarabiania,
przyjemny smak,zapach,zabarwienie,
regulowany czas wiązania,
łatwość wprowadzania i wyjmowania,
umiejętność do zachowania kształtu mimo rozciągnięcia /elastyczność wokół podcieni/
wytrzymałość mechaniczna potrzebna do odlania modelu,
Terminy:
putty /różne gęstości/ - do mieszania ręcznego,
tray /różne gęstości/ - do automatycznych mixerów,
wash /półpłynna/ - w jednorazowych strzykawkach,
pobieranie wycisku szczęki:
średnie otwarcie j. ustnej,
boczne wprowadzenie łyżki,
objęcie najpierw powierzchni tylnej /guzy szczęki/,
zdecydowane dociśnięcie dwoma palcami do podniebienia,
pochylenie głowy pacjenta do klatki piersiowej,
równomierny nacisk aż do utwardzenia materiału,
spłukanie śliny pod bierzącą wodą,
zamknięcie wycisku w szczelnym opakowaniu z mokrą ligniną maksymalnie 24h,
pobieranie wycisku żuchwy:
podobnie jak w szczęce,
wysunięcie poprzez pacjenta języka naprzód i do góry,
Pobieranie Wycisku Dwuwarstwowego Dwufazowego/Dwuczasowego/Dwuetapowego:
przepłukanie j. ustnej,
założenie nici retrakcyjnych,
przygotowanie łyżki wyciskowej,
równomierne rozprowadzenie masy bez odrywania końcówki,
pobranie wycisku,
wycięcie masy,która weszła do kieszonki dziąsłowej,
nacięcie kanalików odpływowych,
usuwanie brzegów w odcinkach bocznych,


usuwanie nici retrakcyjnych /180sekund do zamknięcia kieszonki/,
nałożenie drugiej warstwy /wash/ w okolicę opracowanego zęba /bezpośrednio i pośrednio/,
pobranie wycisku,
przepłukanie,dezynfekcja,
ustalenie ołówkiem zasięgu pola protetycznego /granica ruchomej i nieruchomej błony śluzowej/,
Pobieranie Wycisku Dwuwarstwowego Jednofazowego/Jednoczasowego/Jednoetapowego:
jak wyżej,lecz jednocześnie zakłada się pierwszą warstwę na łyżkę a drugą na opracowanego zęba,
wymieszanie końcami palców bez rękawiczek równe ilości bazy i katalizatora,
rozprowadzenie na łyżce,
odcięcie wszystkich powierzchni,które miały kontakt ze śliną / albo wcześniejsze pokrycie masy przed umieszczeniem w jamie ustnej pacjenta folią/,
powstaje w ten sposób łyżka indywidualna,
nałożenie masy wash do 3/4 wysokości łyżki,
nałożenie masy wash na filary,
wykorzystuje się masy o skrajnych gęstościach /bardzo gęsta putty jako baza i półpłynna wash jako odwzorowanie/
Najczęstsze Błędy:
za wiele/niewiele masy,pęcherzyki,zniekształcenie w czasie wyjmowania,rozlane,

Czym jest Wyciski znaczenie w Słownik na W .