zwarcia wysokość co to znaczy
Co znaczy Wysokość Zwarcia. Czym jest centrycznym: pierwotna - u pacjenta uzębionego, po.

Czy pomocne?

Definicja Wysokość Zwarcia

Definicja z ang. height Short circuits, z niem. Höhe Kurzschlüsse.

Co to znaczy: wysokość między punktem nasion i gnathion w zwarciu centrycznym:
pierwotna - u pacjenta uzębionego, po zakończeniu procesu wyrzynania się zębów stałych, ulega zmianom poprzez całe życie,
wtórna - u pacjenta bezzębnego, powstaje z pierwotnej wysokości zwarcia w efekcie mechanizmów fizjologicznych /ścieranie zębów/ i patologicznych /próchnica, ekstrakcje, choroby przyzębia/,
protetyk ustala wartość pośrednią między wysokością pierwotną a wtórną gdyż:
przywrócenie wysokości pierwotnej nie jest możliwe z racji na trudność w zaadoptowaniu się pacjenta do występujących już zmian w układzie stomatognatycznym,
przywrócenie wysokości wtórnej spowodowałoby utrwalenie powstałych zmian, nie poprawiając wyglądu estetycznego,
wysokość zwarcia=położenie spoczynkowe-szpara spoczynkowa,
położenie spoczynkowe żuchwy jest wielkością stałą,
wysokość zwarcia ulega stopniowemu obniżaniu,
szpara spoczynkowa stopniowo się zwiększa,
w położeniu spoczynkowym wargi kontaktują się liniowo a w momencie zwarcia centralnego płaszczyznowo,
dlatego etap rozklejania warg powinna wynosić 2-3mm,

Czym jest Wysokość Zwarcia znaczenie w Słownik na W .