wyrównawczy zasiłek co to znaczy
Co znaczy Zasiłek Wyrównawczy. Czym jest pracownikiem ze pomniejszoną sprawnością do pracy.

Czy pomocne?

Definicja Zasiłek Wyrównawczy

Definicja z ang. benefit Supplement, z niem. Nutzen Supplement.

Co to znaczy: zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze pomniejszoną sprawnością do pracy, wykonującemu pracę:
w zakładowym albo międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej,
u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji albo przyuczenia do określonej pracy, jeśli jego miesięczne płaca osiągane w czasie rehabilitacji jest niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w myśl art. 36-42.
o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy albo doktor orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. zasiłek wyrównawczy przysługuje poprzez moment rehabilitacji zawodowej.
prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje:
z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy, nie później jednak niż po 24 miesiącach od dnia, gdzie ubezpieczony będący pracownikiem podjął rehabilitację,
jeśli z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego będącego pracownikiem rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa,
o okolicznościach, o których mowa w ust. 4 pkt 2, orzeka doktor orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czym jest Zasiłek Wyrównawczy znaczenie w Słownik na Z .