nasiękowe znieczulenie co to znaczy
Co znaczy Znieczulenie Nasiękowe. Czym jest polegające na podaniu środka znieczulającego do tkanki.

Czy pomocne?

Definicja Znieczulenie Nasiękowe

Definicja z ang. infiltration anesthesia, z niem. Infiltrationsanästhesie.

Co to znaczy: /anaesthesia infiltrativa/ znieczulenie miejscowe polegające na podaniu środka znieczulającego do tkanki podśluzowej, dzięki czemu dochodzi do wyłączenia przewodnictwa zakończeń czuciowych nerwów zaopatrujących dany region /splot zębodołowy plexus dentalis/[1]. igłę należy wprowadzać ścięciem w kierunku kości (pod kątem ostrym do wyrostka zębodołowego), równolegle do płaszczyzny zgryzu, na granicy błony śluzowej ruchomej i nieruchomej od strony przedsionka i na wysokości wierzchołka korzenia zęba od strony podniebiennej/językowej. należy jednak uważać, by nie uszkodzić tętnicy podniebiennej. w razie stanów zapalnych nakłucia mogą mieć kształt trójkąta, kwadratu, koła, rombu. by zmniejszyć dolegliwości bólowe w czasie wprowadzania igły należy:
osuszyć powierzchnię ligniną,
znieczulić okolicę powierzchniowo,
zdezynfekować powierzchnię alkoholem, betadyną,
naciągnąć wargi albo policzki,
ucisnąć palcem miejsce obok,
igłę należy wprowadzać równolegle do płaszczyzny zgryzu,
w czasie wprowadzania igły podawać bardzo wolno środek znieczulający, by płyn torował drogę dla igły poprzez znieczulone tkanki,
w szczęce znieczulenie nasiękowe jest skuteczne dla zębów 15-25 z racji na obecność cienkiej warstwy zewnętrznej blaszki kostnej posiadającej sporą liczba otworów odżywczych biegnących poprzez okostną do splotu zębodołowego górnego (przedniego, środkowego, tylniego), dla trzonowców konieczne jest znieczulenie przewodowe do guza szczęki, z racji na obecność grubej warstwy zbitej blaszki kostnej utworzonej poprzez grzebień jarzmowo-zębodołowy,
w żuchwie znieczulenie nasiękowe jest skuteczne dla zębów 33-43 z racji na obecność cienkiej warstwy zewnętrznej blaszki kostnej posiadającej sporą liczba otworów odżywczych biegnących do nerwu zębodołowego dolnego, z kolei dla zębów przedtrzonowych i trzonowych konieczne jest wykonanie znieczulenia przewodowego do otworu bródkowego albo otworu żuchwy. ponadto z racji na przechodzenie odgałęzień nerwu zębodołowego dolnego każdej ze stron na stronę przeciwną, czasami konieczne jest podanie również znieczulenia po stronie przeciwnej, 1-2ml (2x0,5ml roztworu 1-2%)
Bibliografia
↑ Usunięcie Zębów - PZWL

Czym jest Znieczulenie Nasiękowe znaczenie w Słownik na Z .