przewodowe znieczulenie co to znaczy
Co znaczy Znieczulenie Przewodowe. Czym jest conduction anaesthesia/ znieczulenie miejscowe.

Czy pomocne?

Definicja Znieczulenie Przewodowe

Definicja z ang. anesthesia Wired, z niem. Anästhesie Wired.

Co to znaczy: /perineural anaesthesia, nerve block anaesthesia, conduction anaesthesia/ znieczulenie miejscowe polegające na zniesieniu przewodnictwa pnia nerwu zaopatrującego spory region. płyn deponuje się w jego okolicy.
nerw zębodołowy dolny znieczula się w przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej przed jego wniknięciem do kanału żuchwowego. wejście znajduje się w połowie szerokości wewnętrznej powierzchni gałęzi żuchwy i jest od przodu odgraniczone języczkiem żuchwy. nerw językowy przebiega naprzód od nerwu zębodołowego dolnego,
Lista treści
1 Szczęka
1.1 Guz Szczęki
1.2 Otwór Przysieczny
1.3 Otwór Podniebienny
2 Żuchwa
2.1 Otwór Bródkowy
2.2 Otwór Żuchwowy
2.2.1 Sposób Dwuetapowa
2.2.2 Sposób Jednoetapowa
3 Bibliografia
Szczęka
Guz Szczęki
znieczulenie przewodowe do guza szczęki polega na wkłuciu igły w przedsionku j. ustnej na wysokości drugiego zęba trzonowego za grzebieniem jarzmowo-zębodołowym, w kierunku do góry, do środka, do tyłu /na małżowinę uszną/ ok. 3cm i podaniu 1-2ml środka znieczulającego. znieczuleniu podlega nerw nosowo-podniebienny.
Otwór Przysieczny
znieczulenie przewodowe do otworu przysiecznego polega na wkłuciu igły na podniebieniu miękkim na brodawce przysiecznej za siekaczami przyśrodkowymi u podstawy brodawki, jest niestety bardzo bolesne, igłę kieruje się do góry i do tyłu ok. 1cm i podaje 0,5-1,0ml środka znieczulającego. znieczuleniu podlega nerw podniebienny większy.
Otwór Podniebienny
znieczulenie przewodowe do otworu podniebiennego polega na wkłuciu igły na podniebieniu twardym na wysokości trzeciego zęba trzonowego 1cm od brzegu zębodołu w kierunku szwu podniebiennego i podaniu 1-2ml środka znieczulającego. znieczuleniu podlega nerw podniebienny większy.
Żuchwa
Otwór Bródkowy
znieczulenie przewodowe do otworu bródkowego jest używane do znieczulenia nerwów zębodołowych dolnych zaopatrujących zęby 35-45 i zastępuje znieczulenie nasiękowe z racji na obecność grubej warstwy zbitej blaszki kostnej i obecność małej ilości kanałów odżywczych. znieczuleniu ulegaj również okolica brody i wargi dolnej. zakończenie kanału żuchwowego zwrócone jest do góry i do tyłu. najczęściej wystarcza podanie 2ml przedsionkowo, w bardziej rozległych zabiegach konieczne może być znieczulenie przewodowe do otworu żuchwy, w czasie znieczulenia stosuje się igłę o grubości 0,6-0,8 do znieczulenia przewodowego albo nasiękowego, wykonanie:
osuszyć powierzchnię ligniną,
znieczulić okolicę powierzchniowo,
zdezynfekować powierzchnię alkoholem, betadyną,
naciągnąć wargi albo policzki,
ucisnąć palcem miejsce obok,
igłę należy wprowadzać równolegle do płaszczyzny zgryzu, w kontakcie z kością, od góry i tyłu, do dołu i przodu,
w czasie wprowadzania igły podawać bardzo wolno środek znieczulający, by płyn torował drogę dla igły poprzez znieczulone tkanki, środek znieczulający należy podać w 1/3 odległości między drugim a pierwszym przedtrzonowcem od strony dystalnej, ok. 3mm poniżej wierzchołków korzeni,
Otwór Żuchwowy

w czasie znieczulenia stosuje się igłę o grubości 0,6-0,8 do znieczulenia przewodowego nerwu zębodołowego dolnego i językowego i igłę do znieczulenia nasiękowego nerwu policzkowego, Sposób Dwuetapowa
przy szeroko otwartych ustach wyczuwa się palcem wskazującym trójkąt zatrzonowcowy,
igłę wprowadza się 1cm powyżej płaszczyzny zgryzowej, przy strzykawce znajdującej się od strony kła/przedtrzonowca strony przeciwnej, aż do uzyskania kontaktu z kością gałęzi żuchwy,
strzykawkę ustawia się równolegle do zębów trzonowych znieczulanej strony i wchodzi 1,5-3cm głębiej pozostając w kontakcie z kością,
strzykawkę ponownie ustawia się na wysokości przedtrzonowców strony przeciwnej i podaje 1,5ml środka znieczulającego w celu znieczulenia nerwu zębodołowego dolnego,
w trakcie wycofywania igły podaje się pozostałe 0,5ml środka dla znieczulenia nerwu językowego,
nerw policzkowy znieczula się nasiękowo z osobnego wkłucia cieńszą igłą,
Sposób Jednoetapowa

Sposób Weissbrema - znieczulenie trzech nerwów z jednego wkłucia, polega na podaniu 2ml środka na przedniej krawędzi gałęzi żuchwy wysoko, przy podstawie wyrostka dziobiastego żuchwy,
Bibliografia
Usunięcie Zębów - PZWL

Czym jest Znieczulenie Przewodowe znaczenie w Słownik na Z .