zwarcie co to znaczy
Co znaczy Zwarcie. Czym jest dotylne położenie 7-4 | 4-7 max. zaguzkowanie bez ucisku 7-4|4-7 max.

Czy pomocne?

Definicja Zwarcie

Definicja z ang. Short circuit, z niem. Kurzschluss.

Co to znaczy: /okluzja/ statyczne położenie żuchwy względem szczęki,
dotylne położenie 7-4 | 4-7
max. zaguzkowanie bez ucisku 7-4|4-7

max. zaguzkowanie z uciskiem 7-1|1-7
zwarcie ekscentryczne:
wszystkie możliwe położenia i ruchy żuchwy z kontaktem zębów przeciwstawnych poza zwarciem centrycznym.
strona pracująca (5,4)3|3(4,5)
strona balansująca ------------
ruch doprzedni 21|12
ruch boczny 32(1)|(1)23
zwarcie poprawne:
- zęby górne przednie wystają nad dolnymi, zachodząc nieco na nie (zwykle
do 1/3 górnej tychże)
- guzki policzkowe górnych zębów bocznych zachodzą na zewnątrz od
odpowiednich guzków zębów dolnych, zaś guzki językowe zębów górnych
przylegają do bruzdy położonej pomiędzy guzkami policzkowym a
językowym zębów dolnych.
- powyższy opis, to najczęstsza postać zwarcia - tak zwany zwarcie nożycowate
(w Europie 80%, w Japonii i Chinach 50%, a u innych grup etnicznych
jeszcze rzadziej. Inne typy zwarcia to na przykład obcęgowate albo
dachówkowate)
patologie to:
- tyłozwarcie - gdy żuchwa znacznie skrócona, a dolne siekacze znacznie
cofnięte od górnych
- przodozwarcie - nadmierny rozwój żuchwy poprzez co przednie zęby dolne
występują naprzód od przednich górnych.
Warunki określające zwarcie ekscentryczne:
a) zwarcie boczne
- po stronie pracującej (na której żujemy) (bocznie ograniczone ruchy
zwarciowe żuchwy)
- w 60% przypadków ograniczają się na kontakcie kłów (prowadzenie kłowe)
- w 10% występuje pełen kontakt guzków zębowych
W końcowej fazie granicznych ruchów bocznych, po przekroczeniu linii
środkowej kontakt jest tylko w obrębie siekaczy przyśrodkowych.
b) zwarcie przednie - doprzednie
- Zęby stykają się brzegami siecznymi. Kontakty zębów siecznych bocznych
u niektórych kłów z dyskluzją (utrata kontaktu zębowego) w odcinku
bocznym
- W (końcowym?) ruchu protruzyjnym (ruch naprzód) może dochodzić do
kontaktów siekaczy i obustronnych kontaktów w dziedzinie ostatnich
trzonowców (?)
Stany statyczne - zgryz - artykulacja (przeciez jeszcze przed chwila bylo
powiedziane, ze stany statyczne = okluzja = zwarcie, [przyp. Shakem.])
Zgryzy eugnatyczne i dysgnatyczne
Zgryz eugnatyczny (zbalansowany, statycznie wyrównany) występuje gdy
w czasie ruchów żuchwy mamy stały styk po obu stronach (na całym
przebiegu) łuków zębowych. Stanowi wzorzec na przykład przy rehabilitacji
pacjentów bezzębnych gdy zależy nam na artykulacji statycznie wyrównanej.
Zgryz dysgnatyczny - pełen kontakt łuków zębowych tylko w zwarciu
habitualnym, a w zwarciach bocznych i przednich będą stykały się tylko
grupy zębowe albo pojedyncze zęby.
- Selektywne szlifowanie - likwidacja węzłów urazowych - artykulacja
bardziej zbalansowana (???)
- Zgryz eugnatyczny może mieć miejsce w razie zgryzu nożycowego
[p(s?)alidodoncja ??] - nachylenie zębów jest w granicach 30* i zachodzenie
zębów górnych na dolne nie przekracza 1/3 wysokości zęba dolnego
- Zgryzem eugnatycznym będzie... labidodoncja - zgryz prosty - głowowy -
obcęgowy.(?) Brzegi sieczne przekształcily się w powierzchnie sieczne.
- Gdy zgryz głęboki - bardzo głęboki staw, wysokie guzki zębowe, dominacja
ruchów odwodzenia/przywodzenia
- Istnieje współzależność między kształtem guzów (? guzków... a może
głów ?? przyp. Shakem.) stawowych i wyrostka stawowego (??) (budowa
stawu) i wysokością guzków zębowych w zwarciu w obu rodzajach zgryzów.
W eugnacji - artykulacji zbalansowanej musi być:
1) zgodność nachylenia podniebiennej powierzchni górnych siekaczy z torem
przesuwania się głów stawowych żuchwy po guzkach stawowych
2) Proporcjonalne zachodzenie górnych siekaczy na dolne w stosunku do
wysokości guzków zębów bocznych
Ustalanie Zwarcia Centrycznego
wysokość zwarcia /płaszczyzna pionowa/
centralne ułożenie żuchwy /płaszczyzna strzałkowa,płaszczyzna czołowa/,
Sposób Konwencjonalna
/przy zastosowaniu wzorników zwarciowych/
ukształtowanie powierzchni wargowej wzornika górnego /odpowiada kształtowi łuku zębów sztucznych/,by policzki nie były zbyt napięte,wygładzone ani zapadnięte i pomarszczone,
zarys górnej części policzków,
widoczność czerwieni wargowej i podparcie warg,
kształt rynienki podnosowe i bruzdy nosowo-wargowej,
wyznaczenie przebiegu płaszczyzny protetycznej,
umowna płaszczyzna względem której zostaną ustawione brzegi sieczne zębów przednich i guzki zębów bocznych,
w odcinku przednim: równolegle do linii źrenic,zęby górne wystające 1-2mm spod wargi u osób młodych,zęby górne schowane 0,5mm pod wargą u osób starszych,
w odcinku bocznym: równolegle do linii Campera, po ustaleniu płaszczyzn i kształtu górnego wzornika nie należy go zmieniać i w późniejszych etapach dostosowywać wzornik dolny,
określenie wysokości zwarcia,
wyjęcie z j. ustnej wzorników zwarciowych,
zaznaczenie ołówkiem kopiowym punktu Nasion i Gnathion,
polecenie pacjentowi przełknięcia śliny i kilkakrotne zmierzenie odległości /linija albo cyrkiel/,
ponowne wprowadzenie do j. ustnej wzorników zwarciowych,
ukształtowanie dolnego wzornika do płaszczyznowego kontaktu z górny i zmieszczenia się w odmierzonej odległości,
równomierne obniżenie wzornika dolnego o 2-4mm w celu uzyskania wysokości zwarcia,
wykonanie próby nożykowej,
=
sposób Graficzna
przy zastosowaniu

Czym jest Zwarcie znaczenie w Słownik na Z .