flawoproteina przenoszaca co to znaczy
Definicja flawoproteina przenoszaca elektrony (ang. electron-transferring flavoprotein). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja flawoproteina przenoszaca elektrony (ang. electron-transferring flavoprotein)

Co znaczy:

Skrót polski
ETF

Opis hasła
ETF jest akceptorem elektronów flawoproteinowych dehydrogenz jak: dehydrogenazy acylo-CoA krótkich, średnich i długich łańcuchów węglowodorowych, dehydrogenaza izowlerianyl-CoA, dehydrogenaza 2-metyl-butyrylo-CoA, dehydrogenaza glutaryl-CoA, dehydrogenaza sarkozyny i dehydrogenaza dimetylglicyny. U ssaków ETF jest zlokalizowany w macierzy mitochondrialnej. ETF otrzymane z wątroby i nerek wieprzowych oraz z wątroby szczura są hetero dimerami o masach podjednostek 33 kDa (a ) i 28 kDa (b). Każda z podjednostek ma jedną cząsteczkę FAD i AMP.

Czym jest flawoproteina przenoszaca elektrony (ang. electron-transferring flavoprotein) znaczenie w Słownik na F .