guanozyno difosforan co to znaczy
Definicja guanozyno 5'-difosforan 3'-difosforan lub czarodziejska plamka I; magiczna plamka I (ang.

Czy pomocne?

Definicja guanozyno 5'-difosforan 3'-difosforan lub czarodziejska plamka I; magiczna plamka I (ang. guanosine 5'-diphosphate 3'-diphosphate; magic spot I)

Co znaczy:

Skrót polski
ppGpp

Skrót
ppGpp; MS I

Opis hasła
Związek powstający w dużych ilościach w komórkach bakteryjnych podczas niedoboru aminokwasów lub źródła węgla, czyli podczas tak zwanej odpowiedzi ścisłej.
Podczas wczesnych badań nad kontrolą ścisłą metabolizmu, zauważono pojawianie się dodatkowych plam na chromatogramach służących do analizy nukleotydów w komórkach tuż po wywołaniu głodu aminokwasowego i szybki zanik tych plam w krótkim czasie po dodaniu aminokwasów, stąd dawniej używana nazwa - czarodziejska plamka I (magiczna plamka I).
Omawiany związek powstaje w wyniku odłączenia jednej grupy fosforanowej z guanozyno 5'-trifosforanu-3'-difosforanu przez produkt genu gpp lub przez przeniesienie grupy pirofosforanowej z ATP na GDP w pozycję 3' w reakcji katalizowanej przez białko RelA lub białko SpoT.
Cząsteczki ppGpp oddziaływując z podjednostką b polimerazy RNA zmieniają właściwości tego enzymu. W konsekwencji zahamowana zostaje transkrypcja z wielu promotorów (w szczególności z promotorów genów kodujących stabilne RNA, czyli rRNA i tRNA), aktywacji ulegają nieliczne promotory, zaś niektóre promotory są niewrażliwe na ten nukleotyd. Pośrednio ppGpp wpływa na globalną zmianę metabolizmu komórki bakteryjnej w warunkach głodowych, umożliwiając w ten sposób przetrwanie niekorzystnego okresu.
Podstawowy poziom ppGpp jest wykrywany w komórkach bakteryjnych rosnących w normalnych warunkach, jednak stężenie jego znacznie wzrasta podczas głodzenia. Pojawienie się znacznych ilości ppGpp następuje bardzo szybko po wprowadzeniu bakterii w stan głodu, jako, że już po ok. 2 min. obserwuje się wysoki poziom tego nukleotydu. Rozkład ppGpp następuje w wyniku odłączania grupy pirofosforanowej przez białko SpoT, co prowadzi do powstania GDP i PPi. Reakcja ta w komórkach bakteryjnych jest bardzo wydajna, a okres półtrwania ppGpp wynosi ok. 20 sekund.

Czym jest guanozyno 5'-difosforan 3'-difosforan lub czarodziejska plamka I; magiczna plamka I (ang. guanosine 5'-diphosphate 3'-diphosphate; magic spot I) znaczenie w Słownik na G .