antygen cząsteczka antigen co to znaczy
Definicja antygen HLA lub cząsteczka HLA (ang. HLA antigen, HLA molecule). Czym jest limfocytów.

Czy pomocne?

Definicja antygen HLA lub cząsteczka HLA (ang. HLA antigen, HLA molecule)

Co znaczy:

Nazwa niezalecana - antygen ludzkich limfocytów

Opis hasła
Cząsteczka występująca na powierzchni limfocytów i innych komórek jądrzastych, kodowana przez główny układ zgodności tkankowej człowieka, nazwany HLA. Antygeny HLA klasy I występują na niemal wszystkich komórkach ciała; antygeny klasy II występują na wyspecjalizowanch komórkach układu odpornościowego - tzw. komórkach prezentujących antygen: limfocytach B, makrofagach i komórkach dendrytycznych. Antygeny HLA są niezwykle polimorficzne, tj. w populacjach ludzkich występuje bardzo wiele alleli, różniących się sekwencją aminokwasów. Dlatego są głównymi antygenami odpowiedzialnymi za odrzucenie przeszczepu lub reakcję przeszczepu przeciw gospodarzowi. Dlatego bardzo ważne jest optymalne dobranie dawcy i biorcy przeszczepu pod względem zgodności w antygenach HLA. Do typowania HLA stosuje się: 1) metodę serologiczną (test mikrocytotoksyczny z użyciem surowic odpornościowych i dopełniacza), która jest najmniej precyzyjna, ponieważ nie jest w stanie rozróżnić wszystkich alleli, 2) metody komórkowe, dające informację o biologicznie istotnych różnicach międzyosobniczych, dostrzeganych przez układ odpornościowy (mieszaną hodowlę limfocytów oraz ocenę częstości prekursorów cytotoksycznych limfocytów T lub wspomagających limfocytów T metodą hodowli w ograniczjącym rozcieńczeniu) oraz 3) metody biologii molekularnej (RFLP, PCR-RFLP, PCR-SSP, PCR-SSO, SSCP i sekwencjonowanie genomowego DNA lub cDNA), dające najwięcej informacji o strukturze genów i kodowanych przez nie cząsteczek oraz o różnicach między osobnikami.

Czym jest antygen HLA lub cząsteczka HLA (ang. HLA antigen, HLA molecule) znaczenie w Słownik na A .