antygen HLA lub cząsteczka HLA (ang. HLA antigen, HLA molecule)

Czy pomocne?

Definicja antygen HLA lub cząsteczka HLA (ang. HLA antigen, HLA molecule)

Co znaczy:

Nazwa niezalecana - antygen ludzkich limfocytów

Opis hasła
Cząsteczka występująca na powierzchni limfocytów i innych komórek jądrzastych, kodowana przez główny układ zgodności tkankowej człowieka, nazwany HLA. Antygeny HLA klasy I występują na niemal wszystkich komórkach ciała; antygeny klasy II występują na wyspecjalizowanch komórkach układu odpornościowego - tzw. komórkach prezentujących antygen: limfocytach B, makrofagach i komórkach dendrytycznych. Antygeny HLA są niezwykle polimorficzne, tj. w populacjach ludzkich występuje bardzo wiele alleli, różniących się sekwencją aminokwasów. Dlatego są głównymi antygenami odpowiedzialnymi za odrzucenie przeszczepu lub reakcję przeszczepu przeciw gospodarzowi. Dlatego bardzo ważne jest optymalne dobranie dawcy i biorcy przeszczepu pod względem zgodności w antygenach HLA. Do typowania HLA stosuje się: 1) metodę serologiczną (test mikrocytotoksyczny z użyciem surowic odpornościowych i dopełniacza), która jest najmniej precyzyjna, ponieważ nie jest w stanie rozróżnić wszystkich alleli, 2) metody komórkowe, dające informację o biologicznie istotnych różnicach międzyosobniczych, dostrzeganych przez układ odpornościowy (mieszaną hodowlę limfocytów oraz ocenę częstości prekursorów cytotoksycznych limfocytów T lub wspomagających limfocytów T metodą hodowli w ograniczjącym rozcieńczeniu) oraz 3) metody biologii molekularnej (RFLP, PCR-RFLP, PCR-SSP, PCR-SSO, SSCP i sekwencjonowanie genomowego DNA lub cDNA), dające najwięcej informacji o strukturze genów i kodowanych przez nie cząsteczek oraz o różnicach między osobnikami.

Czym jest antygen HLA lub cząsteczka HLA (ang. HLA antigen, HLA molecule znaczenie w Słownik na A .