antygen zgodności tkankowej co to znaczy
Definicja antygen zgodności tkankowej (ang. histocompatibility antigen). Czym jest wywołać.

Czy pomocne?

Definicja antygen zgodności tkankowej (ang. histocompatibility antigen)

Co znaczy:

Opis hasła
Białko ustrojowe mogące wywołać odrzucenie przeszczepu lub reakcję przeszczepu przeciw gospodarzowi u odmiennego genetycznie osobnika tego samego gatunku. Najważniejszymi antygenami zgodności tkankowej są cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC; ang. major histocompatibility complex), które mogą wywoływać silnie i szybko przebiegające reakcje odpornościowe (reakcja odrzucania przeszczepu, reakcja przeszczepu przeciw gospodarzowi). Tzw. słabym antygenem zgodności tkankowej może być każde białko różniące dawcę od biorcy przeszczepu, jeżeli pochodzące z jego degradacji peptydy mogą być wiązane przez cząsteczki MHC dawcy i przedstawiane limfocytom T biorcy (lub wiązane przez cząsteczki MHC biorcy i przedstawiane limfocytom T dawcy - przy reakcji przeszczepu przeciw gospodarzowi). Słabe antygeny wywołują na ogół odczyny pojawiające się dużo póżniej i mające o wiele słabsze nasilenie niż reakcje na różnicę w MHC. Jednakże jednoczesne różnice między dawcą a biorcą w wielu antygenach zgodności tkankowej mogą prowadzić do równie silnego odrzucenia przeszczepu (lub niszczenia tkanek gospodarza) jak różnica w MHC.

Czym jest antygen zgodności tkankowej (ang. histocompatibility antigen) znaczenie w Słownik na A .