apomucyna apoproteina apomucin co to znaczy
Definicja apomucyna lub apoproteina (ang. apomucin). Czym jest mucyny; apomucynę charakteryzuje m.

Czy pomocne?

Definicja apomucyna lub apoproteina (ang. apomucin)

Co znaczy:

Opis hasła
Nazwa rdzenia białkowgo mucyny; apomucynę charakteryzuje m.in. występowanie tandemowych powtórzeń sekwencji reszt aminokwasowych, zawierających duże ilości hydroksyaminokwasów (seryny i treoniny) oraz proliny; w tych rejonach występuje wiele miejsc potencjalnej O-glikozylacji. W niektórych typach mucyn, są one poprzedzielane łańcuchami polipeptydowymi o innej budowie, zawierającymi m.in. cysteinę (mucyny wydzielnicze).
Apomucynę, choć przeważnie w postaci częściowo zdegradowanej, można otrzymać po chemicznej deglikozylacji mucyny.
Z powodu małej zawartości aminokwasów z pierścieniami aromatycznymi i heterocyklicznymi apomucynę cechuje niski współczynnik absorbancji w nadfiolecie oraz bardzo słaba wykrywalność na żelach poliakryloamidowych barwionych na białko.

Czym jest apomucyna lub apoproteina (ang. apomucin) znaczenie w Słownik na A .