argininowe widełki arginine co to znaczy
Definicja argininowe widełki (ang. arginine fork). Czym jest oddziaływań białko-RNA za pomocą.

Czy pomocne?

Definicja argininowe widełki (ang. arginine fork)

Co znaczy:

Opis hasła
Sposób stabilizacji oddziaływań białko-RNA za pomocą wiązań wodorowych, łączących dwie terminalne grupy aminowe w guanidynowej części bocznego łańcucha argininy w białkach wiążących RNA.

Czym jest argininowe widełki (ang. arginine fork) znaczenie w Słownik na A .