autoflavinylation co to znaczy
Definicja autoflawinylacja (ang. autoflavinylation). Czym jest procesem autokatalitycznego.

Czy pomocne?

Definicja autoflawinylacja (ang. autoflavinylation)

Co znaczy:

Opis hasła
Autoflawinylacja jest procesem autokatalitycznego przyłączenia nukleotydu flawinowego, jako grupy prostetycznej, do apoenzymu. Powstały flawoenzym katalizuje reakcję oksydacyjno-redukcyjną. Autokatalityczne tworzenie się wiązania kowalencyjnego zużywa energię wiązania makroergicznego ATP. Wiązanie FAD do imidazolowego pierścienia histydyny w położeniu N-3 w oksydazie 6-hydroksy-D-nikotyny jest aktywowane przez modulatory allosteryczne takie jak: fosfoenoilopirogronian oraz inne trójwęglowe związki w postaci ufosforylowanej: (aldehyd 3-fosfoglicerynowy, 3-fosfoglicerynian i 3-fosfogliceryna).

Czym jest Autoflavinylation Ang Autoflawinylacja znaczenie w Słownik na A .