echokardiografia praktyczna co to znaczy
Co znaczy praktyczna XXI w. - zwężenie zastawki?. Co to jest echokardiografia kontrastowa i.

Czy pomocne?

Echokardiografia praktyczna XXI w. - zwężenie zastawki aortalnej

Definicja z ang. Echocardiography practical XXI. - Aortic stenosis, z niem. Echokardiographie praktische XXI -. Aortenstenose.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,123 str., Wymiary: 150 x 215 mm
Zagadnienia: echokardiografia praktyczna
ISBN: ISBN 83-89012-36-7
Opis: Rozwój echokardiografii i nowe sposoby badań, jak echokardiografia kontrastowa i trójwymiarowa, zwiększają sposobność oceny zwężenia zastawki aortalnej. Podręcznik Echokardiografia praktyczna XXI wieku: zwężenie zastawki aortalnej, uwzględniająca powyższe przesłanki, powstała dzięki zaangażowaniu czołowych polskich specjalistów z tej dziedziny. Tworzono ją z myślą o dużej grupie lekarzy zajmujących się kardiologią w codziennej praktyce. Zwężenie zastawki aortalnej poprzez sporo lat ma przebieg asymptomatyczny mimo istotnego utrudnienia przepływu. Kardiolodzy w ośrodkach referencyjnych niejednokrotnie spotykają się z pacjentami, u których wcześniej nie rozpoznano zwężenia zastawki aortalnej (mimo charakterystycznych objawów w badaniu przedmiotowym), a kierowano ich wskutek innych rozpoznań, jak choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu czy także w celu ustalenia wskazań do implantacji układu stymulującego. Źródłem trudności bywa określenie stopnia zwężenia zastawki i wskazań do zabiegu w wypadku, gdy upośledzona jest funkcja lewej komory, a również właściwa ocena chorego z wszczepioną sztuczną zastawką.
Spis treści:
  • Patomorfologia zastawki aorty
  • Patofizjologia zwężenia zastawki aortalnej
  • Zwężenie zastawki aortalnej. Obraz kliniczny
  • Echokardiografia przezklatkowa w zwężeniu zastawki aorty
  • Wykorzystanie badania przezprzełykowego w stenozie zastawki aortalnej
  • Echokardiografia obciążeniowa u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej
  • Echokardiografia trójwymiarowa zastawki aortalnej
  • Echokardiografia kontrastowa w ocenie wad zastawki aortalnej
  • Badania echokardiograficzne u chorego z wszczepioną sztuczną zastawką aortalną
  • Wskazania do chirurgicznego leczenia wady aortalnej

Czym jest znaczenie w Słownik na E .