epidemiologia podręcznik co to znaczy
Co znaczy Podręcznik dla lekarzy i studentów?. Co to jest zawarta w podręczniku jest praktycznie.

Czy pomocne?

Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów

Definicja z ang. Epidemiology. Manual for physicians and students, z niem. Epidemiologie. Handbuch für Ärzte und Studenten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 1999, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,292 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: epidemiologia podręcznik
ISBN: ISBN 83-86239-10-7
Opis: Książka z zakresu medycyna - zdrowie publiczne. Wiedza zawarta w podręczniku jest praktycznie potrzebna w codziennej pracy każdego lekarza, a zwłaszcza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy rodzinnych, lekarzy na wszystkich kierowniczych stanowiskach w służbie zdrowia, a raczej dla lekarzy pracujących w administracji państwowej i reprezentujących "medycynę społeczną". Treść podręcznika dostosowana jest do potrzeb samodzielnego dokształcania się absolwentów i szkolenia specjalistów lekarzy i nielekarzy na kursach dokształcających. W podręczniku zawarta jest również wiedza z zakresu programów nauczania obowiązujących na wydziałach lekarskich i pielęgniarskich i oddziałach stomatologii w akademiach medycznych. Książka jest zgodny z programem studiów epidemiologii zalecanym poprzez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Spis treści:
 • DZIAŁ I. EPIDEMIOLOGIA OGÓLNA:
 • 1. Rola i zadania epidemiologii we współczesnej medycynie
 • 2. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia populacji
 • 3. Podstawowe informacje o demografii lekarskiej
 • 4. Podstawy nowoczesnej profilaktyki chorób niezakaźnych i zakaźnych
 • 5. Zasady nowoczesnej promocji zdrowia
 • DZIAŁ II. METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICZNA:
 • 6. Klasyfikacja badań epidemiologicznych
 • 7. Pomiar w badaniach epidemiologicznych
 • 8. Wywiad standaryzowany
 • 9. Dokumentacja medyczna w analizie epidemiologicznej
 • 10. Obliczenia statystyczne w epidemiologii
 • 11. Zdrowie i mierniki jego oceny
 • 12. Badania przesiewowe - testy diagnostyczne
 • 13. Zasady analizy epidemiologicznej
 • 14. Planowanie działań epidemiologicznych
 • DZIAŁ III. EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH:
 • 15. Epidemiologia chorób zakaźnych
 • 16. Opracowanie ogniska epidemii i zatrucia pokarmowe
 • 17. Szczepienia ochronne - kalendarz szczepień
 • 18. Epidemiologia wirusowych zapaleń wątroby
 • 19. Zakażenia szpitalne
 • 20. Epidemiologia choroby AIDS i nosicielstwa wirusa HIV
 • 21. Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • DZIAŁ IV. Niektóre ZAGADNIENIA Z EPIDEMIOLOGII:
 • 22. Epidemiologia choroby niedokrwiennej serca
 • 23. Epidemiologia próchnicy
 • 24. Epidemiologia chorób zawodowych i wypadków związanych z robotą

Czym jest znaczenie w Słownik na E .