fizjoterapia oddechowa co to znaczy
Co znaczy Fizjoterapia oddechowa?. Co to jest niektórych rozdziałów i usunięto usterki zauważone w.

Czy pomocne?

Fizjoterapia oddechowa

Definicja z ang. respiratory Physiotherapy, z niem. Atem Physiotherapie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AWF Wrocław, Wrocław 2001, wyd. 3, Oprawa: miękka,128 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.24 kg
Zagadnienia: fizjoterapia oddechowa
ISBN: ISBN 83-87389-68-4
Opis: W obecnym wydaniu naszego podręcznika poszerzono treść niektórych rozdziałów i usunięto usterki zauważone w tekście drugiego wydania. Używane w naszym opracowaniu ustalenie ''fizjoterapia oddechowa'' znaczy ćwiczenia oddechowe, zabiegi fizykalne, masaż leczniczy i inne zabiegi wykorzystywane w zaburzeniach czynności układu oddechowego. Fizjoterapia oddechowa odgrywa bardzo istotną rolę w leczeniu chorób płuc, w zapobieganiu i leczeniu płucnych powikłań pooperacyjnych i zmian w układzie oddechowym w przebiegu leczenia chorób nowotworowych. Dlatego fizjoterapeuta powinien zapoznać się dokładnie z powyższym zagadnieniem. Brakuje jednak u nas podręczników z fizjoterapii oddechowej, opracowanych specjalnie dla studentów wydziału fizjoterapii ruchowej w akademiach wychowania fizycznego. Dlatego w naszym opracowaniu uwzględniono informacje niezbędne dla zrozumienia celu i konieczności stosowania fizjoterapii oddechowej w różnych działach medycyny. Omawiając poszczególne jednostki chorobowe przytoczono podstawowe informacje dotyczące ich etiologii, patogenezy i kliniki, szczegółowo omówiono z kolei sposoby wykorzystywane w fizjoterapii oddechowej. Leczenie farmakologiczne i psychoterapię przedstawiono w sporym skrócie z uwagi na użytek książki. Fizjoterapia oddechowa w chirurgii i onkologii została w tym podręczniku po raz pierwszy w naszym piśmiennictwie tak dokładnie i obszernie przedstawiona.
Spis treści:
  • Niektóre ZAGADNIENIA Z FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII UKŁADU ODDECHOWEGO 1. Zaburzenia regulacji oddychania 2. Zaburzenia wentylacji płuc 3. Zaburzenia przepływu krwi przez naczynia włosowate płuc 4. Zaburzenia stosunku wentylacji pęcherzykowej do przepływu krwi przez naczynia włosowate płuc 5. Zaburzenia dyfuzji gazów 6. Niewydolność oddechowa
  • WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ UKŁADU ODDECHOWEGO 1. Zmiany czynności układu oddechowego w czasie wysiłku fizycznego 2. Wpływ systematycznego wysiłku fizycznego na czynność układu oddechowego u osób zdrowych 3. Wpływ wysiłku fizycznego na czynność układu oddechowego u chorych na przewlekłe choroby płuc
  • CEL I ZASADY STOSÓW ANIA FIZJOTERAPII ODDECHOWEJ W ZABURZENIACH CZYNNOŚCI PŁUC 1. Ćwiczenia oddechowe 2. Fizykoterapia i masaż leczniczy
  • PODSTAWOWE Sposoby BADANIA UKŁADU ODDECHOWEGO 1. Badanie podmiotowe 2. Badanie przedmiotowe 3. Badania pomocnicze
  • PRÓBY CZYNNOŚCIOWE UKŁADU ODDECHOWEGO 1. Badania spirometryczne i spirograficzne 2. Badania gazometryczne krwi tętniczej 3. Próby wysiłkowe
  • FIZJOTERAPIA W CHOROBACH UKŁADU ODDECHOWEGO 1. Przewlekłe zapalenie oskrzeli 2. Rozstrzenie oskrzeli 3. Rozedma płuc 4. Astma oskrzelowa 5. Zapalenie płuc 6. Ropień płuc 7. Gruźlica płuc 8. Wysiękowe zapalenie opłucnej
  • FIZJOTERAPIA ODDECHOWA W CHIRURGII 1. Pooperacyjne powikłania ze strony układu oddechowego 2. Postępowanie w okresie przedoperacyjnym 3. Postępowanie w okresie pooperacyjnym 4. Ćwiczenia oddechowe w torakochirurgii 5. Ćwiczenia oddechowe w kardiochirurgii 6. Ćwiczenia oddechowe w chirurgii przewodu pokarmowego 7. Ćwiczenia oddechowe po operacjach ginekologicznych
  • FIZJOTERAPIA ODDECHOWA W ONKOLOGII 1. Przykłady ćwiczeń oddechowych w onkologii PRZYKŁADY ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH OGÓLNYCH ORGANIZACJA FIZJOTERAPII ODDECHOWEJ W ODDZIAŁACH CHIRURGICZNYCH PIŚMIENNICTWO

Czym jest znaczenie w Słownik na F .