język kobiet język mężczyzn co to znaczy
Co znaczy język mężczyzn. Jak porozumieć się w?. Co to jest wynikają z odmiennych światów.

Czy pomocne?

Język kobiet - język mężczyzn. Jak porozumieć się w miejscu pracy.

Definicja z ang. Language women - the language of men. How to communicate in the workplace., z niem. Sprache Frauen - die Sprache der Menschen. Wie in der Arbeitswelt zu kommunizieren..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,156 str., Wymiary: 165 x 235 mm
Zagadnienia: język kobiet język mężczyzn
ISBN: ISBN 83-87957-25-9
Opis: Trudności we wzajemnym porozumiewaniu się kobiet i mężczyzn wynikają z odmiennych światów językowych, w jakich oni żyją. Różny sposób postrzegania rzeczywistości wpływa na powstawanie odrębnych dla obu płci stylów komunikowania się. Podręcznik adresowana jest do osób aktywnych zawodowo - pracowników, którzy chcieliby pracować efektywniej, i pracodawców, pragnących kierować sprawnym i zgranym zespołem ludzi. W osiągnięciu tych celów przeszkadza im jednak nieumiejętność porozumiewania się z płcią przeciwną. Autorki sporo miejsca poświęcają: • kontliktom - nieodłącznemu elementowi relacji międzyludzkich - przedstawiając źródła ich powstawania i metody rozwiązywania; • komunikacji niewerbalnej, ukazując jej istotną rolę w porozumiewaniu się; • zdolności kształtowania satysfakcjonujących kontaktów zawodowych (prezentują sposoby motywowania pracowników i warunki dobrej organizacji pracy). W książce przedstawiono także podstawowe zasady retoryki, które głoszą, na co należy zwracać uwagę w momencie swoich dłuższych wypowiedzi i w jaki sposób prowadzić rzeczową dyskusję. Autorki dalekie są od uznania jednego z prezentowanych stylów komunikowania się za "lepszy". Starają się raczej znaleźć "złoty środek", który pozwoliłby na zachowanie kobietom ich kobiecości i mężczyznom ich męskości, a równocześnie umożliwiłby wzajemne porozumienie.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na J .