leczenie nerkozastępcze co to znaczy
Co znaczy Leczenie nerkozastępcze?. Co to jest nerkozastępczemu. Tj. pierwsza tego typu pozycja w.

Czy pomocne?

Leczenie nerkozastępcze

Definicja z ang. Renal replacement therapy, z niem. Nierenersatztherapie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania:Czelej, Lublin 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,640 str., Wymiary: 210 x 295 mm , Waga: 2.24 kg
Zagadnienia:leczenie nerkozastępcze
ISBN:ISBN 978-83-60608-11-1
Opis:Do rąk Czytelników trafia książka poświęcony leczeniu nerkozastępczemu. Tj. pierwsza tego typu pozycja w naszym państwie i jedna z nielicznych na świecie, ujmująca zbiorczo wszystkie alternatywne sposoby terapii nerkozastępczej. Jak dotąd, wydawane były podręczniki poświęcone osobno dializoterapii albo przeszczepianiu nerek. Zdaniem Zespołu Redakcyjnego nadszedł okres, aby omówić i utworzyć pełne podstawy do tego, by te sposoby terapii rozpatrywane były zawsze jako alternatywne i uzupełniające się. W zaproponowanym systemie leczenia nerkozastępczego pacjent powinien przechodzić łagodnie i bez trudności od specjalisty nefrologa do transplantologa i odwrotnie. Przedstawiony mechanizm opiera się na idei wczesnego wykrywania chorób nerek, jak też odpowiednio wczesnej identyfikacji osób z upośledzeniem ich czynności. To zadanie powinno spoczywać na lekarzach rodzinnych, internistach, pediatrach, diabetologach, a również specjalistach z zakresu hipertensjologii. Umożliwiłoby to wspomniane powyżej łagodne przejście chorego pod kontrolę nefrologiczną, gdzie - poza zastosowaniem odpowiedniej, swoistej i nieswoistej, terapii nefroprotekcyjnej - mógłby być wystarczająco wcześnie przygotowany do przyszłego leczenia nerkozastępczego. Przygotowanie to musi obejmować zarówno aspekty edukacyjno-psychologiczne, jak także medyczne. Pośród medycznych ogromnie istotną rolę w starzejącym się społeczeństwie winna odgrywać należyta diagnostyka i potencjalne zabiegi naprawcze, dotyczące układu sercowo-naczyniowego. Dotychczasowe przygotowanie w tym zakresie miało miejsce już po rozpoczęciu leczenia dializami, kiedy planowano zgłoszenie pacjenta na listę oczekujących na przeszczepienie nerki. W systemie zaproponowanym w niniejszym podręczniku całość sprawy ma wyglądać odwrotnie. Gdyż odpowiednio przygotowany pacjent powinien trafić na listę oczekujących na leczenie nerkozastępcze, a pierwszą sposobem, którą należy mu zaproponować, powinno być wyprzedzające przeszczepienie nerki. Dopiero w przypadku długiego czasu oczekiwania i dalszego pogorszenia funkcji nerek należałoby rozpatrywać następną opcję leczenia, czyli jedną z form dializoterapii. W zależności od woli i możliwości chorego, wskazań medycznych i warunków socjalno-bytowych powinna to być dializa otrzewnowa albo hemodializa. Wszystko musi odbywać się z zachowaniem zasad ''zdrowego początku'', a również z rozważeniem ewentualności ''dializy kroczącej''. W tym ostatnim przypadku szczególna rola przypadałaby dializie otrzewnowej. Oczywiście, rozważany teoretyczny pacjent pozostawałby nadal na liście oczekujących na przeszczepienie nerki. Zdajemy sobie sprawę, iż podobne zintegrowane myślenie, a przede wszystkim wspólne działanie, nie ziszczą się od razu. Niemniej jednak zgromadzenie wokół takiej idei kilkudziesięciu osób zaangażowanych w przygotowanie tego podręcznika powinno stać się dobrym początkiem. Szansa na powodzenie realizacji tej idei jest tym większa, iż pośród współredaktorów i autorów biorących udział w tworzeniu niniejszego dzieła są przedstawiciele różnych dyscyplin medycznych, mających swoje odrębne, a niekiedy sprzeczne interesy. Dziękując całemu Zespołowi za zaangażowanie i wysiłek włożony w opracowanie książki, pozwalam sobie mieć nadzieję, iż - poza przedstawieniem najnowszej wiedzy dotyczącej leczenia nerkozastępczego - stanie się ona zaczynem nowego sposobu myślenia i działania w tym zakresie. Prof. Bolesław Rutkowski
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na L .