pasażowalne encefalopatie co to znaczy
Co znaczy Pasażowalne encefalopatie gąbczaste?. Co to jest się 25 listopada 1954 r. w Zgierzu.

Czy pomocne?

Pasażowalne encefalopatie gąbczaste

Definicja z ang. Transmissible spongiform encephalopathies, z niem. Transmissible spongiforme Enzephalopathien.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,288 str., Wymiary: 200 x 285 mm , Waga: 0.84 kg
Zagadnienia: pasażowalne encefalopatie
ISBN: ISBN 83-85618-47-3
Opis: Prof. zwyczajny, dr hab. n. med. Paweł P. Liberski urodził się 25 listopada 1954 r. w Zgierzu. Stopień dra n. med. uzyskał w 1982 r. w Akademii Medycznej w Łodzi; dr hab. n. med. w 1987 r.; tytuł profesora w 1993 r. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Łodzi, konsultantem neuropatologii w Oddziale Neurochirurgii Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi i Kliniki Neurochirurgii Pediatrycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Od 1979 r. odbył sporo staży naukowych w ważnych ośrodkach zagranicznych (Austria, Niemcy, Ogromna Brytania, USA). Jest członkiem Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich - funkcję wiceprezesa pełnił w latach 1993-1996 i ponownie od 1999 r. a również New York Academy of Sciences. Opublikował około 100 artykułów w czasopismach amerykańskich i zachodnioeuropejskich, 46 w czasopismach polskich, 29 prac przeglądowych, 22 książki i rozdziały w książkach, ponad 150 wydrukowanych abstraktów. Niniejsza publikacja jest monograficznym opracowaniem poświęconym całokształtowi problematyki pasażowalnych encefalopatii występujących u ludzi i zwierząt. Zaznaczony Nagrodą I stopnia Oddziału Łódzkiego PAN i Konferencji Rektorów ( 1990 r.), Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej I stopnia ( 1993 r.), Nagroda I stopnia Wydziału VI Nauk Medycznych PAN ( 1995 r.) i licznymi Nagrodami Rektora I stopnia.
Spis treści:
 • 1. Pasażowalne encefalopatie gąbczaste u człowieka i zwierząt
 • 2. Czynnik scrapie - hipotezy
 • 3. Genetyka chorób wywołanych przez priony
 • 4. Badania transgenetyczne
 • 5. Białko prionu (PrP)
 • 6. Patogeneza
 • 7. Zmiany gąbczaste
 • 8. Astrocyty w chorobach wywołanych przez priony
 • 9. PrP blaszki amyloidowe i pozablaszkowa ekspresja PrP
 • 10. Dystrofia neuroaksonalna i inne formy zwyrodnienia neuronów
 • Struktury tubulopęcherzykowe i cząsteczki wirusopodobne

Czym jest znaczenie w Słownik na P .