pedagogika upośledzonych co to znaczy
Co znaczy Pedagogika upośledzonych umysłowo?. Co to jest powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie.

Czy pomocne?

Pedagogika upośledzonych umysłowo

Definicja z ang. Pedagogy of mentally handicapped, z niem. Pädagogik der geistig Behinderten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 5, Oprawa: twarda,208 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.51 kg
Zagadnienia: pedagogika upośledzonych
ISBN: ISBN 83-7308-536-X
Opis: Wydanie V poszerzone i zmienione. Opracowanie niniejsze powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów pedagogiki specjalnej. Podręcznik obejmuje trzy grupy zagadnień. W pierwszej znalazły się wstępne informacje dotyczące oligofrenopedagogiki jako nauki Pokazuje ona wzajemny związek pomiędzy stopniem upośledzenia a planowaniem postępowania rewalidacyjnego. Druga część książki zawiera ogólne założenia organizacji szkolnictwa specjalnego dla upośledzonych umysłowo w Polsce i dotyczy raczej placówek w formie zorganizowanych zakładów opieki szkolnej i zdrowotnej. Część trzecia zawiera materiał dotyczący opieki nad dzieckiem upośledzonym umysłowo we Francji i w Belgii. Na dołaczonej do książki płytce CD umieszczono niektóre przepisy regulujące działalność placówek szczególnych dla upośledzonych umysłowo i dotyczące zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w szkołach publicznych.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .