podstawy pielęgniarstwa co to znaczy
Co znaczy Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego?. Co to jest pielęgniarstwa i do pracujących już.

Czy pomocne?

Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego

Definicja z ang. Fundamentals of surgical nursing, z niem. Grundlagen der OP-Pflege.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,385 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.71 kg
Zagadnienia: podstawy pielęgniarstwa
ISBN: ISBN 83-200-3135-4
Opis: Podręcznik adresowana jest do studentów wydziałów pielęgniarstwa i do pracujących już pielęgniarek. Autorzy szczegółowo omawiają zasady opieki nad pacjentem leczonym chirurgicznie, niezbędne w codziennej pracy zawodowej. Przedstawiono jednostki chorobowe, diagnostykę, sposoby operacyjnego leczenia, możliwości powikłań i działania pielęgnacyjne, które należy podjąć bezpośrednio po zabiegu i w momencie rekonwalescencji pacjenta. Książka ma przejrzysty, logiczny układ. W rozdziałach wyodrębniono słowa główne i pytania testowe ułatwiające powtórzenie materiału.
Spis treści:
 • Uwarunkowania prawne i etyczne opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym leczonym chirurgicznie
 • Założenia opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym na oddziałach chirurgicznych
 • Patofizjologiczne podstawy reakcji organizmu na uraz
 • Zakażenia szpitalne w chirurgii
 • Badania diagnostyczne
 • Żywienie chorych w chirurgii
 • Czas okołooperacyjny
 • Opieka nad chorym na oddziałach ''chirurgii jednego dnia''
 • Opieka nad chorym z urazem
 • Opieka nad pacjentem z chorobami naczyń tętniczych i żylnych
 • Opieka nad chorym w ostrych stanach chirurgicznych
 • Opieka nad chorym z chorobami układu pokarmowego
 • Opieka nad chorymi z rakiem piersi
 • Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami tarczycy
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .