pomoc społeczna przepy co to znaczy
Co znaczy przepisy z wprowadzeniem?. Co to jest stosowanych w praktyce aktów prawnych z zakresu.

Czy pomocne?

Pomoc społeczna - przepisy z wprowadzeniem

Definicja z ang. Social assistance - the introduction of rules, z niem. Sozialhilfe - die Einführung von Regeln.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wolters Kluwer, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,227 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.24 kg
Zagadnienia: pomoc społeczna przepy
ISBN: ISBN 83-7526-050-9
Opis: Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej. Prócz ustawy o pomocy społecznej w zbiorze zostały umieszczone akty wykonawcze odnoszące się do zadań, świadczeń i organizacji pomocy społecznej. Zestaw źródeł normatywnych poprzedzony jest wprowadzeniem nakreślającym zasady i cele pomocy społecznej, charakteryzującym podział zadań w omawianej dziedzinie pomiędzy organami administracji publicznej i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Zwraca się tu także uwagę na procedury wykorzystywane przy przyznawaniu świadczeń i na status prawny pracownika socjalnego. Opracowanie ma przede wszystkim wymiar praktyczny, ułatwiający poszukiwanie i wykorzystywanie przepisów z zakresu pomocy społecznej. Przeznaczone jest dla osób zajmujących się zawodowo pomocą społeczną, prawników, pracowników socjalnych, pracowników urzędów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Zestaw adresowany jest także do kuratorów sądowych, pracowników jednostek oświaty i służby zdrowia.
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w kwestii rodzinnego wywiadu środowiskowego
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia l marca 2005 r. w kwestii wzoru kontraktu socjalnego
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w kwestii specjalistycznych usług opiekuńczych
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w kwestii domów pomocy społecznej
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w kwestii rodzinnych domów pomocy
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w kwestii domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w kwestii ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w kwestii placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w kwestii rodzin zastępczych
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w kwestii udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w kwestii specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w kwestii specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

Czym jest znaczenie w Słownik na P .