posocznica co to znaczy
Co znaczy Posocznica?. Co to jest obliczu. Na jej patogenezę składają się liczne, podstawowe.

Czy pomocne?

Posocznica

Definicja z ang. Sepsis, z niem. Sepsis.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,186 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.38 kg
Zagadnienia: posocznica
ISBN: ISBN 83-60072-20-5
Opis: Posocznica jest chorobą polietiologiczną o proteuszowym obliczu. Na jej patogenezę składają się liczne, podstawowe przedmioty odpowiedzi ustroju na zagrożenie utraty homeostazy i śmierci. Jest zjawiskiem fizjopatologicznym, gdzie żadnej dziedziny medycyny i biologii związanej z medycyną (jeśli w ogóle takie arbitralne rozgraniczenie jest zasadne) nie można pominąć. Posocznica ma więc charakter multidyscyplinarny. Niniejsze opracowanie jest próbą podsumowania wiedzy na temat posocznic. To jest próba bardzo schematyczna, gdyż autorzy nie byliby w stanie przedstawić niczego prócz zarysu dalekich od rozwiązania podstawowych problemów. Niejednorodna etiologia posocznicy jest tylko punktem wyjścia. Likwidacja czynnika sprawczego nie gwarantuje sukcesu leczniczego, aczkolwiek bardzo często tak bywa. Świadczą o tym liczne doświadczenia kliniczne, gdzie uczestniczą również autorzy. Dynamikę posocznicy należy rozpatrywać w dwóch aspektach: jako mechanizm dający się opanować (siłami natury wspartymi terapią) albo katastrofalny w skutkach dla pacjenta (mimo wysiłków lekarzy i ich współpracowników). Liczba czynników (ich precyzyjne wyliczenie jest niemożliwe) wpływających na przebieg procesu posocznicowego jest spora — od obiektywnych (''sztywnych''), jak podłoże genetyczne, po subiektywne, jak nietrafność podejmowanych decyzji w czasie hospitalizacji. aczkolwiek czynniki te tworzą region wyjątkowo rozległy, medycyna jest sztuką wpisaną w reguły biologii. Nie to są przecież problemy, których nie sposób zrozumieć, sprowadzające się do maksymy Ludwiga Wittgensteina: ''Nie mogę się rozeznać''. Poglądy na temat posocznicy wciąż ewoluują — od niewiele precyzyjnego określenia ''zakażenie krwi'' do kwalifikacji jej jako jednego z przejawów uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS, systemic inflammatory response syndrome). Definicja SIRS jednak przypomina wytrych, który — zamiast oryginalnego klucza — może otwierać różne zamki, co nie oznacza, iż otwiera także kasy pancerne. Otwieranie zamków z góry zakłada odsłonięcie czegoś, co jest ukryte. Badania naukowe mają pkt. odniesienia, o którym napisał Pirke Awot: ''Jest oko, które widzi, i ucho, które słyszy, i księga, w której wszystko jest zapisane''. Metafizyczna dygresja ma w tym miejscu być tylko wsparciem poczucia niewiedzy, która towarzyszy autorom podejmującym się zadania pomniejszenia jej obszaru. Niniejsza podręcznik nie jest wyczerpującym przewodnikiem na temat leczenia posocznic. Przedstawia raczej wnioski wynikające z aktualnego stanu wiedzy. Dla krytycznego czytelnika publikacja może stać się przydatna w praktyce lekarskiej. Zapewne niebawem sporo stwierdzeń zawartych w tym opracowaniu ulegnie weryfikacji wedle szekspirowską frazą: ''Thus runs the world away''.
Spis treści:
  • 1. Epidemiologia posocznic 2. Patogeneza posocznicy 3. Wrota wtargnięcia drobnoustrojów 4. Klinika posocznicy 5. Bakteriemie i posocznice (niektóre problemy szczególne) 6. Posiewy krwi 7. Antybiotykoterapia a niepowodzenia terapii posocznic 8. Leczenie posocznicy 9. Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na P .