postępowanie nagłych stanach co to znaczy
Co znaczy nagłych stanach w położnictwie i?. Co to jest nagłych sytuacjach ginekologiczno.

Czy pomocne?

Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii

Definicja z ang. Emergency procedures states in obstetrics and gynecology, z niem. Notfallmaßnahmen heißt es in der Geburtshilfe und Gynäkologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,450 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.53 kg
Zagadnienia: postępowanie nagłych stanach
ISBN: ISBN 83-200-2418-8
Opis: W książce omówiono zasady postępowania klinicznego w nagłych sytuacjach ginekologiczno-położniczych. Podręcznik jest przeznaczona dla lekarzy położników, ginekologów, internistów, anestezjologów i organizatorów opieki ginekologiczno-położniczej. Prof. B. Chazan jest Krajowym Specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii. Pełni funkcję kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Doc. J. Leibschang jest zastępcą prof. Chazana.
Spis treści:
 • 1. Nadciśnienie, stan przedrzucawkowy, rzucawka
 • 2. Kardiologiczne stany naglące w położnictwie
 • 3. Zatorowość płucna i zakrzepica żylna w położnictwie
 • 4. Padaczka i stan padaczkowy u kobiet w ciąży i rodzących
 • 5. Ostre endokrynopatie występujące w czasie ciąży
 • 6. Hipoglikemia i hiperglikemia u kobiet w ciąży
 • 7. Astma
 • 8. Niektóre zakażenia u kobiet w ciąży
 • 9. Zakażenia HIV/AIDS w położnictwie
 • 10. Stany zapalne układu moczowego
 • 11. Zakażenie wewnątrzowodniowe
 • 12. Zagrożenia powiązane z ekspozycją w czasie ciąży na szkodliwe czynniki środowiska zewnętrznego
 • 13. Powikłania położnicze u kobiet uzależnionych od środków psychoaktywnych
 • 14. Postępowanie chirurgiczne w nagłych stanach współistniejących z ciążą
 • 15. Ciąża i poród po prenatalnym rozpoznaniu wady rozwojowej płodu
 • 16. Diagnostyka obrazowa w położniczych stanach naglących
 • 17. Łożysko przodujące
 • 18. Przedwczesne oddzielenie prawidłowo usadowionego łożyska
 • 19. Ciąża wielopłodowa i poród
 • 20. Powikłania zabiegów wykonywanych w diagnostyce prenatalnej
 • 21. Przygotowanie kobiety w ciąży i rodzącej do porodu
 • 22. Poród przedwczesny
 • 23. Krwotoki w I i II okresie porodu
 • 24. Stany naglące powiązane z nieprawidłowym położeniem i ułożeniem płodu
 • 25. Pęknięcie macicy
 • 26. Dystokia barkowa
 • 27. Poród przedłużony
 • 28. Wstrząs w położnictwie
 • 29. Resuscytacja kobiet w ciąży i rodzących
 • 30. Łożysko przyrośnięte, zatrzymane
 • 31. Śródporodowe uszkodzenia części miękkich kanału rodnego
 • 32. Wynicowanie macicy
 • 33. Atonia macicy
 • 34. Krwotok poporodowy
 • 35. Powikłania po porodach zabiegowych drogą naturalną
 • 36. Powikłania znieczulenia okołoporodowego
 • 37. Poród poza szpitalem
 • 38. Gorączka połogowa
 • 39. Depresja poporodowa
 • 40. Transport kobiety w ciąży i rodzącej
 • 41. Krwawienia z narządów rodnych kobiety
 • 42. Bolesne miesiączkowanie
 • 43. Ostre zapalenia narządów miednicy mniejszej
 • 44. Powikłania poronień samoistnych i sztucznych
 • 45. Ciąża ektopowa
 • 46. Ciążowa choroba trofoblastyczna
 • 47. Powikłania pooperacyjne w ginekologii
 • 48. Powikłania po endoskopii ginekologicznej
 • 49. Powikłania antykoncepcji
 • 50. Stany naglące w ginekologii dziecięcej
 • 51. Przemoc wobec kobiet
 • 52. Prawne aspekty interwencji położniczych i ginekologicznych

Czym jest znaczenie w Słownik na P .