postępy diagnostyce leczeniu co to znaczy
Co znaczy diagnostyce i leczeniu chorób układu?. Co to jest medycyny, od nauk podstawowych po.

Czy pomocne?

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci - TOM III

Definicja z ang. Advances in the diagnosis and treatment of diseases of the nervous system in children - VOLUME III, z niem. Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems in children - VOLUME III.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: BiFolium, Lublin 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,127 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: postępy diagnostyce leczeniu
ISBN: ISBN 83-87991-24-4
Opis: Każdy rok przynosi nowe odkrycia w wielu dziedzinach medycyny, od nauk podstawowych po specjalności kliniczne, otwierając coraz to nowsze możliwości rozpoznawania i leczenia. Pociąga to za sobą konieczność weryfikacji dotychczasowych standardów diagnostycznych i rewizji istniejących schematów terapeutycznych. Dokonujący się postęp nakłada na lekarzy wymóg ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez rożnego rodzaju kursy i szkolenia. Stan taki dotyczy również neurologii dziecięcej. Oddajemy do rąk czytelnika następny, trzeci tom Postępów w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Podobnie jak w poprzednich opracowaniach, także i w tej książce poszczególne rozdziały odpowiadają pełnym tekstom wykładów wygłoszonych w momencie corocznego kursu doskonalącego, który odbył się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wiodącym tematem kursu były stany nagłe w neuropediatrii. Przy opracowywaniu wykładów zwracano szczególną uwagę na właściwe postępowanie doraźne, które często decyduje o późniejszych efektach leczenia i rehabilitacji. W programie znalazły się takie zagadnienia, jak stany nieprzytomności, stan padaczkowy, urazy głowy, neuroinfekcje, miastenia, ostre zespoły naczyniowe, migrena i bóle głowy. Przygotowując książkę staraliśmy się podkreślić w szczególności nowe zagadnienia, zmieniające nasze schematy postępowania, pomijając niekiedy zagadnienia znane od lat i omawiane w wielu podręcznikach i monografiach. Nie zabrakło w książce rozdziałów poświęconych nowym możliwościom terapeutycznym. Zwraca uwagę rozdział poświęcony stymulacji nerwu błędnego, jako nowej sposoby leczniczej w padaczce lekoopornej. Ciągłych nowelizacji z racji na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną i wprowadzane nowe leki, wymaga model postępowania leczniczego w bakteryjnych zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych, którego najnowszą, uaktualnioną wersję znajdziecie w tej publikacji. Autorami są prócz neurologów dziecięcych, również pediatrzy, neurolodzy, neurochirurdzy, genetycy - wybitni specjaliści w swoich dziedzinach - wywodzący się z różnych ośrodków w Polsce. z racji na omawianą problematykę - stany nagłe w neurologii dziecięcej -niniejszy tom Postępów adresowany jest do szerokiego grona lekarzy, stykających się z dziećmi z problemami neurologicznymi, czyli lekarzy rodzinnych, pediatrów, neurologów ogólnych i dziecięcych.
Spis treści:
 • 1. Diagnostyka i leczenie stanów nieprzytomności u dzieci
 • 2. Postępowanie w stanie padaczkowym u dzieci
 • 3. Ostre zespoły naczyniowe mózgu u dzieci
 • 4. Bóle głowy u dzieci i młodzieży
 • 5. Diagnostyka i leczenie zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych
 • 6. Urazy ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
 • 7. Nowotwory mózgu u dzieci
 • 8. Diagnostyka i postępowanie w wodogłowiu u dzieci
 • 9. Zespół Guiallain-Barre u dzieci
 • 10. Miastenia dziecięca
 • 11. Stymulacja nerwu błędnego - nowa sposób leczenia padaczki lekoopornej u dzieci

Czym jest znaczenie w Słownik na P .