protetyka stomatologiczna co to znaczy
Co znaczy Protetyka stomatologiczna?. Co to jest podręcznika, cieszącego się uznaniem zarówno.

Czy pomocne?

Protetyka stomatologiczna

Definicja z ang. Prosthetics, z niem. Prothetik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. 5, Oprawa: miękka foliowana,560 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 1.02 kg
Zagadnienia: protetyka stomatologiczna
ISBN: ISBN 83-200-2989-9
Opis: Następne, unowocześnione wydanie bardzo popularnego podręcznika, cieszącego się uznaniem zarówno wykładowców, jak i studentów stomatologii. Chętnie po niego sięgają także lekarze pogłębiający wiedzę o leczeniu protetycznym uzębienia. W podręczniku - prócz podstawowych informacji dotyczących wykonywania protez zębowych - omówiono sposoby leczenia, rehabilitację i profilaktykę stomatologiczną. Przedstawiono również najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii i materiałów protetycznych. Nie pominięto tak ważnych zagadnień, jak wszczepy stomatologiczne i protezy nakładowe. W obecnym wydaniu omówiono leczenie implantologiczne dzieci i młodzieży. Bogaty materiał ilustracyjny i uaktualnione dane piśmiennictwa umożliwiają Czytelnikowi poznanie najnowszych światowych trendów w protezowaniu stomatologicznym.
Spis treści:
 • Współczesna protetyka stomatologiczna
 • Elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii układu stomatognatycznego w odniesieniu do projektowania i wykonywania protez stomatologicznych
 • Klasyfikacja braków uzębienia
 • Diagnostyka układu stomatognatycznego
 • Przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
 • Wszczepy stomatologiczne
 • Współpraca lekarza i metoda
 • Protezy całkowite
 • Protezy nakładowe (overdentures)
 • Protezy częściowe płytowe osiadające
 • Protezy natychmiastowe
 • Naprawy i podścielenia protez płytowych
 • Protezy szkieletowe
 • Rola odżywiania w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej osób użytkujących protezy ruchome
 • Protezy stałe jednoczłonowe
 • Protezy stałe wieloczłonowe - mosty
 • Protezy nietypowe
 • Protetyczne leczenie zaburzeń zwarcia
 • Stomatopatie protetyczne
 • Leczenie protetyczne w okresie wieku rozwojowego
 • Profilaktyka w protetyce stomatologicznej

Czym jest znaczenie w Słownik na P .