przywiązanie co to znaczy
Co znaczy Przywiązanie?. Co to jest przywiązania, wyjaśniającą jak relacje dziecka z osobami.

Czy pomocne?

Przywiązanie

Definicja z ang. Attachment, z niem. Befestigung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,448 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.53 kg
Zagadnienia: przywiązanie
ISBN: ISBN 83-01-15119-5
Opis: Podręcznik omawia oryginalną, klasyczną już teorię przywiązania, wyjaśniającą jak relacje dziecka z osobami znaczącymi w najwcześniejszym okresie życia wpływają na jego dalsze funkcjonowanie psychiczne i społeczne. Autor, odwołując się do psychoanalizy, etologii i teorii mechanizmów i nauk o zachowaniu, wyjaśnia genezę, systemy tego zjawiska, jego założenia i skutki. Przywiązanie, rozumiane jako pierwotna potrzeba nawiązania więzi emocjonalnej, umożliwia, zdaniem Bowlby'ego, wytworzenie trwałej więzi emocjonalnej, a tym samym staje się podstawą pierwszych relacji społecznych. Autor opisuje jak dziecko przechodzi w trakcie rozwoju poprzez następne etapy przywiązania do matki (albo osoby opiekującej się nim) i wskaźniki świadczące o jego rozwoju, na przykład przywieranie do ciała matki, stałe wodzenie wzrokiem za matką, reakcja ogólnego ożywienia na widok matki. Pokazuje również jak w trakcie formowania się przywiązania, dziecko tworzy wewnętrzne standardy dotyczące matki (schemat) jako obiektu zapewniającego bezpieczeństwo, ciepło i intymność, znajdując w tym ''satysfakcję i przyjemność''. Wynikiem tych najwcześniejszych kontaktów jest styl przywiązania (bezpieczny, lękowo-unikający, ambiwalentny), ważący istotnie na jakości funkcjonowania społecznego w późniejszych fazach życia. Robota ta – jako źródło rzetelnej wiedzy – jest niezbędna dla każdego psychologa, pedagoga i rodzica.
Spis treści:
  • CZĘŚĆ I. ZADANIE 1. Pkt. widzenia 2. Obserwacje do wyjaśnienia
  • CZĘŚĆ II. ZACHOWANIE INSTYNKTOWNE 3. Zachowanie instynktowne: schemat alternatywny 4. Środowisko ewolucyjnego przystosowania się człowieka 5. Mechanizmy behawioralne pośredniczące w zachowaniu instynktownym 6. Przyczynowość zachowania instynktownego 7. Ocena i selekcja: uczucia i emocje 8. Funkcja zachowania instynktownego 9. Zmiany w zachowaniu w cyklu życia 10. Ontogeneza zachowania instynktownego
  • CZĘŚĆ III. ZACHOWANIE PRZYWIĄZANIOWE 11. Więzy łączące dziecko z matką: zachowanie przywiązaniowe 12. Natura i funkcja zachowania przywiązaniowego 13. Zachowanie przywiązaniowe z punktu widzenia teorii mechanizmów kontroli
  • CZĘŚĆ IV. ONTOGENEZA PRZYWIĄZANIA CZŁOWIEKA 14. Początki zachowania przywiązaniowego 15. Zogniskowanie na figurze 16. Wzorce przywiązania i ich uwarunkowania 17. Zmiany w organizacji zachowania przywiązaniowego
  • CZĘŚĆ V. STARE KONTROWERSJE I NOWE ODKRYCIA 18. Stabilność i zmiana wzorców przywiązania 19. Zastrzeżenia, błędne wyobrażenia i wyjaśnienia Bibliografia Indeks nazwisk

Czym jest znaczenie w Słownik na P .