psychiatria sądowa co to znaczy
Co znaczy opiniowanie w procesie karnym?. Co to jest dotyczące obserwacji sądowo-psychiatrycznych i.

Czy pomocne?

Psychiatria sądowa - opiniowanie w procesie karnym. Podręcznik dla lekarzy i prawników.

Definicja z ang. Forensic psychiatry - issuing opinions in a criminal trial. Manual for doctors and lawyers., z niem. Forensische Psychiatrie - Meinungen in einem Strafprozess Ausgabe. Handbuch für Ärzte und Rechtsanwälte..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Tumult, Toruń 2005, wyd. 3, Oprawa: twarda,336 str., Wymiary: 170 x 230 mm , Waga: 0.89 kg
Zagadnienia: psychiatria sądowa
ISBN: ISBN 83-919597-2-4
Opis: Obecne wydanie omawia aktualne, zmienione przepisy dotyczące obserwacji sądowo-psychiatrycznych i środków leczniczo-zabezpieczających, powoływania biegłych, utworzenia komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. Wprowadziły ważne zmiany w praktyce postępowania ze sprawcami czynów zabronionych poprzez zaburzonych psychicznie.
Spis treści:
  • Przedmowa do trzeciego wydania
  • CZĘŚĆ OGÓLNA Biegli Ambulatoryjne badanie sądowo psychiatryczne Obserwacja szpitalna Opinia sądowo-psychiatryczna Opiniowanie o poczytalności Opiniowanie o stosowaniu leczniczych środków zabezpieczających Realizacja leczniczych środków zabezpieczających Opiniowanie o umiejętności oskarżonego do brania udziału w postępowaniu karnym i przebywania w areszcie Badanie umiejętności świadka do składania zeznań Badanie osób pokrzywdzonych Opiniowanie o umiejętności do odbywania kary pozbawienia wolności Tajemnica lekarska
  • CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Psychozy schizoafektywne Zespoły psychotyczne bez rozpadu struktury osobowości Choroby afektywne Organiczne zaburzenia psychiczne Padaczki Upośledzenie umysłowe Infantylizm Zaburzenia osobowości Alkoholizm Zazdrość Zespół urojeń niewierności małżeńskiej Narkomanie Stany wyjątkowe Symulacja i zaburzenia reaktywne Afekty kryminogenne Piśmiennictwo Indeks rzeczowy Indeks artykułów kodeksów karnych

Czym jest znaczenie w Słownik na P .