psychologia podręcznik co to znaczy
Co znaczy Podręcznik akademicki - Jednostka w?. Co to jest wiedzy niezbędny do psychologicznego.

Czy pomocne?

PSYCHOLOGIA. Podręcznik akademicki - Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (cz. 3)

Definicja z ang. PSYCHOLOGY. Academic handbook - A unit of society and elements of Applied Psychology (Vol. 3), z niem. Psychologie. Academic Handbuch - Eine Einheit der Gesellschaft und Elemente für Angewandte Psychologie (Vol. 3).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,931 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 1.72 kg
Zagadnienia: psychologia podręcznik
ISBN: ISBN 978-83-7489-084-7
Opis: Psychologia: Książka akademicki obejmuje niemal cały region wiedzy niezbędny do psychologicznego wykształcenia uniwersyteckiego, niezależnie od wybranej ścieżki kształcenia czy specjalizacji. Adresowany do studentów psychologii i nauczycieli akademickich i do psychologów-praktyków. Autorami liczącej sobie blisko 2500 stron publikacji są wybitni specjaliści z dziedziny psychologii. Książka złożona jest z trzech samodzielnych tomów: Podstawy psychologii (t. I), Psychologia ogólna (t. II) i Jednostka w społeczeństwie i przedmioty psychologii stosowanej (t. III). Podzielone one zostały na dwanaście działów, te natomiast na ponad siedemdziesiąt rozdziałów. Układ i kolejność poszczególnych działów podręcznika wynika z logiki kształcenia psychologicznego i z tradycji pisania podręczników akademickich. Każdy rozdział kończy się krótkim podsumowaniem, sygnalizującym kluczowe zawarte w nim myśli i stwierdzenia. Po każdym rozdziale zamieszczono także pytania sprawdzające i rekomendowaną literaturę. Przy pojęciach kluczowych albo specjalistycznych zamieszczono ich angielskojęzyczne odpowiedniki.
Spis treści:
 • DZIAŁ VIII. CZŁOWIEK W RELACJI Z INNYMI
 • 42. Wiedza jednostki i sądy o świecie społecznym
 • 43. Postawy i ich zmiana
 • 44. Tożsamość i współzależność
 • 45. Relacje interpersonalne
 • 46. Wpływ społeczny
 • 47. Stereotypy i uprzedzenia
 • DZIAŁ IX. Nauka
 • 48. Psychologia wychowania
 • 49. Psychologia kształcenia
 • DZIAŁ X. DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA I PUBLICZNA
 • 50. Psychologia pracy
 • 51. Psychologia organizacji
 • 52. Psychologia ekonomiczna
 • 53. Psychologia polityczna
 • 54. Psychologia ekologiczna
 • DZIAŁ XI. ZDROWIE I CHOROBA
 • 55. Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego
 • 56. Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie
 • 57. Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych
 • 58. Psychologiczne problemy chorych somatycznie
 • 59. Zdrowie behawioralne
 • 60. Wprowadzenie do psychologii klinicznej
 • 61. Psychologiczna diagnoza zaburzeń psychicznych
 • 62. Podstawowe zaburzenia psychiczne
 • 63. Pomoc psychologiczna
 • 64. Psychologia kliniczna dziecka
 • 65. Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny
 • 66. Zaburzenia neuropsychologiczne w funkcjonowaniu człowieka
 • 67. Wykorzystanie neuropsychologii w praktyce społecznej
 • 68. Psychopatologia zjawisk społecznych
 • 69. Psychoterapia
 • 70. Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji
 • DZIAŁ XII. ETYKA ZAWODOWA PSYCHOLOGA
 • 71. Etyczne aspekty uprawiania zawodu psychologa
 • 72. Kodeks etyczno zawodowy-psychologa

Czym jest znaczenie w Słownik na P .