psychologia sądowa co to znaczy
Co znaczy Psychologia sądowa?. Co to jest wynikające z pracy naukowej i zawodowej, przede wszystkim.

Czy pomocne?

Psychologia sądowa

Definicja z ang. Forensic Psychology, z niem. Forensische Psychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Difin, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,155 str., Wymiary: 155 x 230 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: psychologia sądowa
ISBN: ISBN 978-83-7251-824-8
Opis: W publikacji autor wykorzystuje długoletnie doświadczenie wynikające z pracy naukowej i zawodowej, przede wszystkim jako biegłego sądowego i psychologa. W syntetycznym opracowaniu podejmuje liczne tematy powiązane z psychologicznymi i prawnymi aspektami przestępczości i procesu sądowego. Szczególną uwagę skupia na zagadnieniach oceny pobudek działania sprawcy przestępstwa i wiarygodności zeznań ofiary, stresu pourazowego, ocenie poczytalności sprawcy, prewencji psychologicznej, roli psychologa jako mediatora sądowego. W opisie tych – i innych zagadnień – autor wskazuje na specyfikę punktów widzenia organów sądowych, sprawców przestępstwa ofiar i uwarunkowania opinii biegłego i psychologa. Podręcznik jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych działalnością wymiaru sprawiedliwości, powinna również zainteresować osoby profesjonalnie powiązane z sądownictwem – adwokatów, sędziów, biegłych sądowych, psychologów, może być również używana jako książka akademicki.
Spis treści:
 • Od Autora
 • Odpowiedzialność psychologa
 • Wybrane zasady opiniowania poprzez biegłych
 • Biegły w świetle Kodeksu Postępowania Karnego
 • Rola psychologa w kwestiach cywilnych
 • Rola psychologa w  kwestiach rodzinnych i opiekuńczych
 • Dobro dziecka
 • Stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska i wymóg wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci
 • Wybrane istotne aspekty opiniowania sądowo-psychologicznego
 • Psycholog jako mediator sądowy
 • Przeciwwskazania psychologiczne do ubiegania się o prawo do posiadania broni palnej
 • Mechanizmy motywacyjne w opiniowaniu psychologicznym i psychiatrycznym
 • Opiniowanie sądowo-psychologiczne w   kwestiach o odszkodowanie z powodu doznanej szkody osobistej
 • Sposoby neuropsychologiczne w ocenie szkód w opiniowaniu sądowo-psychologicznym
 • Ocena wiarygodności zeznań ofiary przemocy seksualnej na podstawie treści wypowiedzi
 • Ocena wiarygodności zeznań ofiary przemocy seksualnej na podstawie zachowania
 • Opiniowanie w    kwestiach ważności testamentu
 • Dzieci w roli świadka
 • Ocena pobudek działania sprawcy przestępstwa i jego warunków osobistych
 • Prewencja psychologiczna (na przykładzie gwałtu seksualnego)
 • Agresor i ofiara z neurobiologicznej perspektywy
 • Stres pourazowy – somatyzacja, osobowość z pogranicza (borderline) rozszczepiona osobowość
 • Zbrodnia przeciwko życiu. Zabójcy seryjni
 • Poczytalność. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym
 • Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w upiciu (upojeniu) alkoholowym
 • Przestępstwo zabójstwa popełnione w stanie silnego wzburzenia
 • Mechanizmy motywacyjne w opiniowaniu psychologicznym i psychiatrycznym
 • Krótkie spojrzenie na przemoc
 • Aspekt prawny przemocy domowej
 • Przemoc seksualna – stres pourazowy
 • Stres pourazowy w wyniku gwałtu i potrzeba wsparcia społecznego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .