psychologia wychowawcza co to znaczy
Co znaczy Psychologia wychowawcza tom 1-2?. Co to jest rozszerzonego i zmienionego, znakomitego.

Czy pomocne?

Psychologia wychowawcza tom 1-2

Definicja z ang. Educational Psychology Volume 1-2, z niem. Pädagogische Psychologie Volume 1-2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, wyd. 7, Oprawa: miękka foliowana,682 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 1.07 kg
Zagadnienia: psychologia wychowawcza
ISBN: ISBN 83-01-11331-6
Opis: Wydanie siódme, na podstawie wydania szóstego, rozszerzonego i zmienionego, znakomitego podręcznika psychologii wychowawczej autorstwa dwojga wybitnych polskich psychologów Tom pierwszy obejmuje zagadnienia psychologii nauczania. Przedstawione w nim zostały współczesne poglądy na temat istoty, przebiegu, uwarunkowań zewnętrznych, motywacji i mechanizmu wzmocnień, planu i programu nauczania. Omówiono różne koncepcje nauczania, nauczanie przygotowawcze w powiązaniu z nauką permanentną, aktywizowanie poznawcze uczniów, dojrzałość szkolna, nauczanie dorosłych i inne ważne elementy składające się na tę istotną gałąź wiedzy psychologicznej. Tom drugi poświęcony jest zagadnieniom psychologii wychowania. Omówione w nim zostały różne koncepcje wychowania, funkcje i struktura działalności wychowawczej, środowisko wychowawcze, związki pomiędzy wychowaniem a osobowością i procesem socjalizacji. Osobne rozdziały przedstawiają problemy wychowania na różnych etapach rozwoju, wychowanie w rodzinie, a również trudności wychowawcze, tworząc w sumie kompendium współczesnej wiedzy psychologicznej w tym zakresie.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ WSTĘPNA
 • Rozdział 1. Psychologia wychowawcza jako psychologia nauczania i wychowania.
 • Rozdział 2. Związek nauczania z wychowaniem.
 • Rozdział 3. Nauczanie i wychowanie a rozwój jednostki.
 • Część pierwsza
 • PSYCHOLOGIA NAUCZANIA
 • Rozdział 4. Nauczanie jako zarządzanie uczeniem się innych osób
 • Rozdział 5. Przypadek nauczania. Jego przebieg i efekty. Determinanty. Wskaźniki. Pomiary
 • Rozdział 6. Różne koncepcje nauczania
 • Rozdział 7. Nauczanie przygotowawcze a idea edukacji permanentnej
 • Rozdział 8. Psychologiczne problemy zewnętrznych warunków nauczania
 • Rozdział 9. Psychologiczne problemy programu nauczania
 • Rozdział 10. Psychologiczne problemy sposobu nauczania (zagadnienia ogólne)
 • Rozdział 11. Motywacja do uczenia się w toku nauczania. Mechanizm wzmocnień
 • Rozdział 12. Aktywizowanie poznawcze uczniów
 • Rozdział 13. Psychologiczne problemy oceniania i egzaminowania
 • Rozdział 14. Nauczanie w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole
 • Rozdział 15. Problem dojrzałości szkolnej i metody jej oceniania. Równy start w szkole
 • Rozdział 16. Nauczanie szkolne na poziomie podstawowym i średnim (zagadnienia ogólne)
 • Rozdział 17. Kształcenie w szkole wyższej
 • Rozdział 18. Uwagi dotyczące nauczania osób dorosłych
 • Rozdział 19. Refleksje na temat samokształcenia
 • Rozdział 20. Pożądane cechy nauczyciela i powiązane z nimi interakcje
 • Rozdział 21. Różnice indywidualne pomiędzy uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego
 • Rozdział 22. Niepowodzenia w kształceniu
 • PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, TOM 2
 • Część druga
 • PSYCHOLOGIA WYCHOWANIA
 • Rozdział 23. Różne koncepcje wychowania
 • Rozdział 24. Funkcje działalności wychowawczej
 • Rozdział 25. Struktura działalności wychowawczej
 • Rozdział 26. Psychologiczne systemy wychowania
 • Rozdział 27. Wychowanie a osobowość
 • Rozdział 28. Wychowanie a mechanizm socjalizacji
 • Rozdział 29. Środowisko wychowawcze
 • Rozdział 30. Wychowanie w rodzinie
 • Rozdział 31. Pielęgnacja i wychowanie małego dziecka
 • Rozdział 32. Wychowanie w okresie przedszkolnym
 • Rozdział 33. Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym
 • Rozdział 34. Problemy samowychowania
 • Rozdział 35. Trudności wychowawcze
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .