psychologiczne wspomaganie co to znaczy
Co znaczy wspomaganie rozwoju psychicznego?. Co to jest dzieckiem niepełnosprawnym, dla rodziców i.

Czy pomocne?

Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka

Definicja z ang. Psychological support mental development of the child, z niem. Psychologische Unterstützung geistige Entwicklung des Kindes.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WTN, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,260 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: psychologiczne wspomaganie
ISBN: ISBN 83-7374-039-2
Opis: Wymiernym efektem jakości opieki i pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym, dla rodziców i terapeutów jest coraz lepsza adaptacja jednostki do warunków otoczenia i rozwój możliwości do samodzielnego życia. Mechanizm wspomagania człowieka, a więc pomagania w rozwoju, który przebiega z utrudnieniami, opiera się na podmiotowych relacjach jednostka - inni ludzie. Tak rozumiane wspomaganie, dzieje się z poszanowaniem indywidualności dziecka i nie ma charakteru ''modelowania wg wzorca'', jest z kolei dyskretnym kierowaniem rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej. Pomimo dużej wiedzy nagromadzonej poprzez lata w teorii i praktyce, zadajemy sobie pytania: Jak najskuteczniej wspomagać rozwój jednostki? Czy są granice ingerowania w rozwój psychiczny człowieka? Jakie znaczenie ma diagnoza, a więc rozpoznanie poziomu rozwoju dziecka dla terapii zaburzeń? Jaki schemat diagnozy przyjąć? Takie pytania stawiają także Autorzy prac zebranych w niniejszym tomie. [ . . . ] Zakres tematyczny prac zawartych w tomie jest szeroki, lecz wyraźnie rysuje się jego diagnostyczny i terapeutyczny profil, dlatego może być przydatny dla psychologów i pedagogów praktyków i dla specjalistów z dziedzin pokrewnych. Mam nadzieję iż podręcznik, którą przekazuję do rąk Czytelników pozwoli na kształtowanie warsztatu pracy z osobami, których rozwój potrzebuje wspomagania. Fragment Wprowadzenia. Aliny Czapigi
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI
  • Modele opieki nad dziećmi młodzieżą i niepełnosprawnymi osobami dorosłymi – europejskie rozwiązania systemowe
  • Diagnostyczne zadania w pracy z dziećmi z trudnościami zaburzeniami w rozwoju psychicznym
  • Leczenie i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami i zaburzeniami w rozwoju psychicznym
  • Młodzież niepełnosprawna – problemy okresu dorastania

Czym jest znaczenie w Słownik na P .