stymulacja serca co to znaczy
Co znaczy Stymulacja serca?. Co to jest publikacja poświęcona elektrostymulacji serca. Omówiono w.

Czy pomocne?

Stymulacja serca

Definicja z ang. pacing, z niem. Schrittmacher.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,296 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.69 kg
Zagadnienia: stymulacja serca
ISBN: ISBN 83-200-3403-5
Opis: To jest pierwsza w polskiej literaturze medycznej publikacja poświęcona elektrostymulacji serca. Omówiono w niej zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i powiązane ze stosowaniem stymulacji w praktyce klinicznej, między innymi podstawowe definicje dotyczące stymulacji, metody działania stymulatorów, stymulację czasową, wszczepienie stymulatora, kontrolę pacjenta z wszczepionym układem stymulującym, wskazania do symulacji stałej. Osobny rozdział poświęcono stymulacji serca u dzieci. Podręcznik jest przeznaczona raczej dla kardiologów i kardiochirurgów, lecz niewątpliwie będzie także przydatna dla internistów, szczególnie przygotowujących się do specjalizacji.
Spis treści:
  • HISTORIA STYMULACJI SERCA. PODSTAWOWE Definicje STYMULACJI SERCA Podstawy elektrofizjologii komórki Próg pobudliwości Impedancja Porównanie stymulacji jedno- i dwubiegunowej Sensing Elektrogram wewnątrzsercowy Sensowanie jedno- i dwubiegunowe Elektrody Mocowanie elektrody Łącznik Elektrody przedsionkowe Elektrody do stymulatorów VDD Elektrody do zatoki wieńcowej Stymulator Bateria Obwody
  • Metody DZIAŁANIA STYMULATORÓW Kod literowy Rodzaje stymulacji Cykle czasowe Odstęp przedsionkowo-komorowy Pokomorowy czas refrakcji przedsionkowej czas całkowitej refrakcji przedsionkowej Komorowy czas refrakcji Częstość rytmu podstawowego Reakcja stymulatora DDD na szybkie rytmy przedsionkowe Częstoskurcze powiązane z obecnością stymulatora DDD Cykle czasowe w stymulatorach dwujamowych ze zmienną częstością stymulacji Inne algorytmy Automatyczny stymulator
  • CZASOWA STYMULACJA SERCA Mechaniczna stymulacja serca Przezskórna stymulacja serca Przezżylna stymulacja serca
  • WSZCZEPIANIE STYMULATORA Personel Wyposażenie Postępowanie przedoperacyjne Znieczulenie Antybiotyki Uzyskanie dostępu do układu żylnego Sposoby wprowadzania elektrod do układu żylnego Wytworzenie loży na stymulator Umieszczanie elektrod w jamach serca Śródoperacyjne pomiary parametrów stymulacji Przyszycie elektrody Przyłączenie elektrod do stymulatora Umieszczenie stymulatora w loży, szycie rany i założenie opatrunku Postępowanie pooperacyjne Powikłania Usunięcie elektrody
  • KONTROLA PACJENTA Z WSZCZEPIONYM UKŁADEM STYMULUJĄCYM Personel, sprzęt, dokumentacja i częstotliwość kontroli Kontrola stymulatora
  • STYMULACJA SERCA U DZIECI Dobór elektrody i stymulatora Odmienność techniki operacyjnej u dzieci Powikłania stymulacji stałej w populacji dziecięcej Uwagi końcowe
  • WSKAZANIA DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA Dysfunkcja węzła zatokowego Nabyty blok przedsionkowo-komorowy Utrwalony blok dwu- i trójwiązkowy Chorzy z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego po ostrej fazie zawału serca Nadwrażliwość zatoki szyjnej i neurokardiogenne utraty przytomności Stymulacja serca u dzieci, młodzieży i pacjentów z wrodzonymi wadami serca Stymulacja serca w specyficznych warunkach chorobowych Wybór układu stymulującego

Czym jest znaczenie w Słownik na S .