wykłady współczesna co to znaczy
Co znaczy Współczesna optoelektronika w?. Co to jest . Co to jest optoelektronika w medycynie.

Czy pomocne?

Wykłady ''Współczesna optoelektronika w medycynie"

Definicja z ang. Lectures '' Modern optoelectronics in medicine ", z niem. Lectures '' Moderne Optoelektronik in der Medizin ".

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Sopot 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,332 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 0.93 kg
Zagadnienia: wykłady współczesna
ISBN: Od 1987 roku z inicjatywy i pod auspicjami Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizowane są w Polsce Krajowe Szkoły Optoelektroniki (KSO) poświęcone zagadnieniom tej niezwykle ważnej i napędzającej rozwój innych dziedzin gałęzi wiedzy. Dotychczas odbyły się dwie Szkoły o nazwie 'Zastosowanie laserów w medycynie' -VII w roku 1993 i X w roku 1995. W dzielącym nas od tamtego czasu okresie nastąpił gwałtowny rozwój urządzeń optoelektronicznych i laserowych, przeznaczonych do wizualizacji, diagnostyki i terapii, wyspecjalizowanych do stosowania w różnych dziedzinach medycyny. Konieczność poinformowania o tych osiągnięciach specjalistów, którzy mogli by wykorzystać taką aparaturę i takie technologie w swojej praktyce zawodowej była głównym powodem podjęcia się przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Akademię Medyczną w Gdańsku, Instytut Optoelektroniki WAT, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW oraz Akademię Medyczną w Warszawie organizacji obecnej XIX KSO. W programie Szkoły jest 40 wykładów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z diagnostyką i oddziaływaniem promieniowania laserowego z materią w takich dziedzinach jak fotodynamiczna terapia nowotworów, chirurgia, mikrochirurgia i okulistyka. Ponadto szereg wykładów poświęconych jest wykorzystaniu laserów w kardiologii, urologii, stomatologii, dermatologii i kosmetologii. Uczestnicy Szkoły będą mieli również możliwość bezpośredniego zapoznania się z ofertami firm specjalizujących się w produkcji urządzeń laserowych dla medycyny.
Opis:
Spis treści:
  • WYKŁADY SESJI PLENARNYCH - Laserowa chirurgia refrakcyjna - możliwości i potrzeby - Aktualne wyzwania dla terapii laserowej w laryngologii - Podstawy teoretyczne fotodynamicznej sposoby rozpoznawania i leczenia nowotworów - Wpływ promieniowania laserowego na tkanki - możliwości wykorzystania w wybranych działach medycyny - Techniki aplikacji promieniowania laserowego małej i dużej mocy w stomatologii ogólnej - Potrzeby i możliwości aplikacji urządzeń termograficznych w medycynie - Efektywność terapii fotodynamicznej dla różnych fotouczulaczy - Nowoczesne technologie w medycynie laserowej - Sposoby transiluminancji tkanek w nowoczesnej biometrologii - Niektóre aspekty automatyzacji procedur sterowania w laseroterapii
  • SEKCJA FOTODYNAMICZNEJ DIAGNOSTYKI I TERAPII - Współczesne możliwości diagnostyki i terapii fotodynamicznej - Aparatura do fotodiagnostyki i terapii fotodynamicznej - Fotodynamiczna diagnostyka i leczenie nowotworów pęcherza moczowego - Próba oceny przydatności, zastosowania sposoby fodynamicznej w rozpoznawaniu i leczeniu zmian nowotworowych układu oddechowego. - Możliwości i ograniczenia w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nowotworowych sposobem fotodynamiczna - Możliwości i ograniczenia w rozpoznawaniu i leczeniu sposobem fotodynamiczna nowotworów złośliwych narządu rodnego - Dotychczasowe wyniki stosowania sposoby fotodynamicznej PDD w diagnostyce stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy - Wpływ parametrów fizykochemicznych na efektywność diagnostyczną i terapeutyczną fotouczulaczy z grupy PP(AA)2Arg2 - Wpływ efektu fotodynamicznego na układ immunologiczny - Leczenie fotodynamiczna a drobnoustroje
  • SEKCJA CHIRURGII I MIKROCHIRURGII - Wpływ promieniowania laserowego z preparatami anatomicznymi i żywymi tkankami - Zastosowanie laserów biostymulacyjnych w otolaryngologii - Wykorzystanie laserów w chirurgii otolaryngologicznej - Monitorowanie śródoperacyjne - nowe rozwiązania optoelektroniczne - Diagnostyka przed i pooperacyjna zaburzeń oddychania w momencie snu - Efekty stosowania laserów w kardiologii - Czujniki optoelektroniczne w analizie sygnału fali tętna - Fotodynamiczna sposób leczenia w guzach głowy i szyi
  • SEKCJA OKULISTYCZNA - Miejsce terapii fotodynamicznej w okulistyce - Laserowa chirurgia powiek - Laser Nd:YAG Q-switch - zastosowania w okulistyce - Fotokoagulacja laserowa - wskazania, metoda, powikłania
  • SEKCJA APARATUROWA - Diagnostyka optyczna w medycynie - potrzeby i możliwości - Zastosowanie laserów w urologii - Laser CuBr w dermatologii - Lasery średniej podczerwieni (2000-3000) nm do mikrochirurgii - Zastosowanie laserów w dermatologii - Światłowody w sprzęcie medycznym - Możliwości kształtowania wiązek promieniowania laserowego do diagnostyki i terapii medycznej - Lasery i aparaty IPL i UVL wykorzystywane w dermatologii i medycynie estetycznej - Materiały reklamowe przedsiębiorstw

Czym jest znaczenie w Słownik na W .