Miazga

Czy pomocne?

Jak leczyć Miazga

Definicja z ang. Pulp, z niem. Pulpa.

Definicja: Miazgą nazywamy galaretowatą tkankę łączną, która wypełnia komorę zęba i kanały korzeniowe. Pełni ona funkcję obronną.

Definicja Miazga w Słownik na M .