zespół mielodysplastyczny co to znaczy
Definicja Zespół mielodysplastyczny (MDS). Jak leczyć zwiększona komórkowość w szpiku towarzyszy.

Czy pomocne?

Jak leczyć Zespół mielodysplastyczny (MDS)

Definicja z ang. Myelodysplastic syndrome (MDS), z niem. Myelodysplastisches Syndrom (MDS).

Definicja: to klonalne zaburzenie proliferacji, gdzie poprawna albo zwiększona komórkowość w szpiku towarzyszy nieskutecznej  i nieprawidłowej hematopoezie. MDS obejmuje grupę zespołów w miarę regularnie spotykanych u chorych powyżej 50 r. ż.

Definicja Zespół mielodysplastyczny (MDS) w Słownik na Z .