pataua zespół co to znaczy
Definicja Zespół Pataua. Jak leczyć zespół chorobowy wywołany dodatkowym chromosomem pary 13.

Czy pomocne?

Jak leczyć Zespół Pataua

Definicja z ang. Patau Syndrome, z niem. Patau Syndrom.

Definicja: określany inaczej jako trisomia 13 albo trisomia D. To zespół chorobowy wywołany dodatkowym chromosomem pary 13, powodujący stworzenie licznych wad rozwojowych, uposledzenia umysłowego i dużych nieprawidłowości przedmózgowia.

Definicja Zespół Pataua w Słownik na Z .