cywilizacyjne choroby co to znaczy
Czym jest CHOROBY CYWILIZACYJNE. Medycyna człowieka - zmianą warunków i stylu życia (na przykład.

Czy pomocne?

Co to jest CHOROBY CYWILIZACYJNE

Definicja z ang. CIVILIZATION DISEASES, z niem. Zivilisationskrankheiten.

Co oznacza: - choroby, których występowanie jest wywołane działalnością człowieka - zmianą warunków i stylu życia (na przykład zmianami w środowisku przyrodniczym, w sposobie odżywiania, przewlekłym stresem, paleniem papierosów, przedawkowaniem leków, przepracowaniem, hałasem, działaniem środków mutagenicznych, epidemią wypadków i tak dalej). Za najważniejsze ch.c. uważane jest nowotwory wywołane czynnikami wytwarzanymi poprzez człowieka (azbest, związki nitrowe, promieniowanie, wdychane substancje smołowate), zatrucia, chorobę wieńcową, cukrzycę, nerwice i inne.

Czym jest CHOROBY CYWILIZACYJNE znaczenie na Słownik na C .