ornitynowy cykl co to znaczy
Czym jest CYKL ORNITYNOWY. Medycyna mitochondrium, z powodu której z aminowych grup aminokwasów.

Czy pomocne?

Co to jest CYKL ORNITYNOWY

Definicja z ang. urea cycle, z niem. Harnstoffzyklus.

Co oznacza: (cykl mocznikowy) - sekwencja reakcji zachodzących w mitochondrium, z powodu której z aminowych grup aminokwasów powstaje mocznik; substratem c.o. jest karbamylofosforan powstający z dwutlenku węgla i amoniaku oddzielonego od aminokwasów; karbamylofosforan łączy się z cząsteczką ornityny; w ten sposób powstaje cytrulina. W dalszych procesach, gdzie bierze udział kilka różnych aminokwasów i zużywany jest ATP, odtwarzana jest cząsteczka ornityny i oddzielana cząsteczka mocznika. C.o. zachodzi w wątrobie, szczególnie u zwierząt ureotelicznych (→ ureoteliczne zwierzęta), jest to płazów i ssaków.

Czym jest CYKL ORNITYNOWY znaczenie na Słownik na C .