komórki życiowy cykl co to znaczy
Czym jest CYKL ŻYCIOWY KOMÓRKI. Medycyna komórki; u eukariontów mierzy się go czasem, jaki upływa.

Czy pomocne?

Co to jest CYKL ŻYCIOWY KOMÓRKI

Definicja z ang. CELL CYCLE OF LIFE, z niem. CELL CYCLE OF LIFE.

Co oznacza: - sekwencja zachodzących po sobie faz wzrostu i podziału komórki; u eukariontów mierzy się go czasem, jaki upływa od początku jednego podziału do początku drugiego podziału komórki; w aktywnych komórkach roślinnych i zwierzęcych c.ż.k. trwa średnio od kilku do około 20 godz.. Wyróżnia się podziałową fazę cyklu, na którą złożona jest kariokineza (podział jądra) i → cytokineza (podział → cytoplazmy), i fazę międzypodziałową (→ interfazę), którą umownie dzieli się na etapy G1, S i G2. W fazie G1 komórka rośnie i wytwarza między innymi enzymy niezbędne do syntezy DNA. W fazie S zachodzi między innymi mechanizm podwajania chromosomów, jest to replikacja DNA i synteza towarzyszących mu białek, w tym histonowych. W fazie G2 zachodzi synteza białek niezbędnych w procesie podziału komórki, między innymi tubuliny - głównego składnika wrzeciona podziałowego. Czas trwania poszczególnych faz c.ż.k. jest zmienny i zależy od gatunku organizmu i typu tkanki.

Czym jest CYKL ŻYCIOWY KOMÓRKI znaczenie na Słownik na C .