antropometria co to znaczy
Co znaczy Antropometria. Czym jest anatomiczne /articulare/ i punkty konstruowane /sella/ Lista.

Czy pomocne?

Definicja Antropometria

Definicja z ang. Anthropometry, z niem. Anthropometrie.

Co to znaczy: Wysokość Twarzy:
mężczyzna 19,5cm,
kobieta 16,5cm,
punkty anatomiczne /articulare/ i punkty konstruowane /sella/
Lista treści
1 Punkty Nieparzyste /W Linii Pośrodkowej/
2 Punkty Parzyste /Symetryczne/
3 Płaszczyzny Twarzy
4 Pole Biometryczne
5 Kąty
Punkty Nieparzyste /W Linii Pośrodkowej/
basion B - w najwyższym stopniu do dołu położony pkt. stoku /clivus/,na końcu kości gąbczastej,jest najczęściej mylony z inną strukturą okolicy foramen magnum,
spina nasalin anterior Sp - w najwyższym stopniu naprzód położony pkt. kolca nosowego przedniego,jest najczęściej mylony z jego chrzęstną kontynuacją,
pkt. A /subspinale/ -
pkt. leżący najgłębiej w zarysie wyrostka zębodołowego szczęki,łączy się linię łączącą Sp z krawędzią wyrostka zębodołowego szczęki wykonuje przesunięcie równoległe.w połowie odcinka stycznego do najbłębszego zagłębienia znajduje się
pkt. A,

pkt. B /supramentale/ -

pkt. leżący najgłębiej w zarysie wyrostka zębodołowego żuchwy,łączy się linię łączącą Pg z krawędzią wyrostka zębodołowego żuchwy wykonuje przesunięcie równoległe.w połowie odcinka stycznego do najbłębszego zagłębienia znajduje się

pkt. B,
bregma - styk szwu strzałkowego i wieńcowego,
trichion - górna część czoła, granica skóry owłosionej,
ophrion - linia brwi, pokrywa się z punktem glabella,
glabella - (kostny) - w najwyższym stopniu ku przodowi wysunięty

pkt. na kości czołowej, w płaszczyźnie pośrodkowej pomiędzy łukami brwiowymi,
nasion N - (kostny i skórny) - na szwie czołowo-nosowym,z boku położony w najwyższym stopniu do tyłu litery V,z przodu w najwyższym stopniu naprzód litery U,
subnasale - (skórny) - przejście skórnej przegrody nosa w wargę górną,
labrale superius - przejście wargi górnej w czerwień wargową,
labrale inferius - przejście czerwieni wargowej w warge dolną,
supramentale - największe zagłębienie części zębodołowej żuchwy,
pogonion Pg - (skórny i kostny) -

pkt. w najwyższym stopniu naprzód na krzywiźnie bródki leżący stycznie do niej i prostopadle do płaszczyzny żuchwy,
gnathion Gn - (skórny i kostny) - w najwyższym stopniu ku dołowi na krzywiźnie bródki, w najwyższym stopniu oddalony od linii NS,
pterygomaxillare Pm - przecięcie tylnego zarysu trzonu szczęki /dół skrzydłowo-podniebienny w kształcie łzy/ z zarysem podniebienia /może być zakryty poprzez wyrzynające się trzonowce/,
menton Me – najniższy

pkt. spojenia żuchwy, najgłębszy

pkt. kostnej bródki,
articulare Ar – rentgenologiczny

pkt. przecięcia dolnego brzegu clivus i tylnego konturu gałęzi żuchwy,
incision superius Is -

pkt. , w najwyższym stopniu wysunięty w kierunku brzegu siecznego , w najwyższym stopniu wysuniętego siekacza górnego,
incision superius apex Isa - wierzchołek , w najwyższym stopniu naprzód położonego siekacza górnego,
incision inferius Ii -

pkt. , w najwyższym stopniu wysunięty w kierunku brzegu siecznego , w najwyższym stopniu wysuniętego siekacza dolnego,
incision inferius apex Iia - wierzchołek , w najwyższym stopniu naprzód położonego siekacza dolnego,
Punkty Parzyste /Symetryczne/
sella S- środek kostnego zagłębienia siodła tureckiego /sella turcica/,środek największej i najmniejszej przekątnej,
tragion - górny brzeg skrawka ucha (nie mylimy z płatkiem),
orbitale - na skrzyżowaniu linii źrenic patrzących na wprost i dolnych brzegów oczodołu,
zygion - , w najwyższym stopniu boczny

pkt. na łuku jarzmowym,
eurion - na bocznej powierzchni czaszki, , w najwyższym stopniu bocznie od płaszczyzny pośrodkowej (na kości ciemieniowej albo części łuskowej kości skroniowej,
Płaszczyzny Twarzy
pośrodkowa - (strzałkowa), przechodzi poprzez wszystkie punkty nieparzyste, dzieli na połowy- lewą i prawą,
frankfurcka - pozioma, horyzontalna- przechodzi poprzez tragion i orbitale,Po-Or,
oczodołowa - przechodzi poprzez dwa punkty oczodołowe, dzieli na przód i tył,
szczękowa PNS-ANS,
żuchwowa Go-Me,
Pole Biometryczne
pole zawarte pomiędzy dwoma płaszczyznami:
płaszczyzna czołowa Kantorowicza-Izarda /prostopadła do frankfurckiej,przechodzi poprzez

pkt. glabella,wykorzystywana po 7roku życia z racji na szybszy przyrost mózgoczaszki niż twarzoczaszki/,
płaszczyzna czołowa Dreyfusa /przechodzi poprzez

pkt. nasion,,,wykorzystywana do 7roku życia/,
płaszczyzna oczodołowa Simona /prostopadła do frankfurckiej i strzałkowej,przechodzi poprzez

pkt. orbitale/,
Profile W Polu Biometrycznym:
transfrontalny - pogonion zbliża się do przedniego ograniczenia pola,
cisfrontalny - pogonion bliżej tylnego ograniczenia pola,
mezofrontalny - pogonion po środku pola,
Kąty
SNA - wychylenie szczęki w stosunku do podstawy czaszki /linii NS/:
<79* retrognacja szczęki ; 79*-85* - ortognacja szczęki ; >85* prognacja szczęki,
SNB - wychylenie żuchwy w stosunku do podstawy czaszki /linii NS/:
<77* retrognacja żuchwy ; 77*-83* - ortognacja żuchwy ; >83* prognacja żuchwy,
ANB - położenie szczęki względem żuchwy:
twarz ortognatyczna klasa mezjalna <0* ; klasa neutralna 0*-4* ; klasa dystalna >4*,
twarz prognatyczna klasa mezjalna <2* ; klasa neutralna 2*-6* ; klasa dystalna >6*,
można go obliczyć z różnicy kątów SNA i SNB,
SNPg - położenie żuchwy w płaszczyźnie strzałkowej,porównanie z SNB stopnia wypukłości bródki,
NL/NSL - nachylenie szczęki w stosunku do podstawy czaszki,~8*,
kąt <8* doprzenie nachylenie szczęki,
kąt >8* dotylnie nachylenie szczęki,
ML/NSL - nachylenie żuchwy w stosunku do podstawy czaszki,~28*,
kąt <28* doprzenie nachylenie żuchwy,
kąt <28* dotylnie nachylenie żuchwy,
NL/ML - nachylenie szczęki względem żuchwy,
1(siekacz górny)-NA - nachylenie siekaczy górnych względem szczęki,~21*,
1(siekacz dolny)-NB - nachylenie siekaczy dolnych względem żuchwy,~28*,
1(siekacze górne)-1(siekacze dolne) - kąt międzysieczny,nachylenie siekaczy górnych względem siekaczy dolnych,~120-140* /130*-135* Steiner/,
kąt >140* anteriorotacja żuchwy,
kąt <120* posteriorotacja żuchwy,

Czym jest Antropometria znaczenie w Słownik na A .